Zverejňovanie zmlúv

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám - Súbor PDF (dokument PDF)ARCHÍV OBJEDNÁVOK 2014 - POTRAVINY - ŠJ pri MŠ JURKOVIČOVA

Identifikačný údaj objednávkyPopis objednaného plneniaCena s DPHDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa
Identifikačný údaj objednávkyPopis objednaného plneniaCena s DPHDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa
1400001Suchý tovar potraviny413,773.1.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400002Suchý tovar potraviny243,683.1.2014Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1400003Ovocie a zelenina89,543.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400004Suchý tovar potraviny666,053.1.2014Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1400005Chlieb a pekárenské výrobky25,57.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400006Mäso64,468.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400007Chlieb a pekárenské výrobky15,998.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400008Mäso21,129.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400009Chlieb a pekárenské výrobky23,659.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400010Chlieb a pekárenské výrobky25,510.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400011Ovocie a zelenina119,8210.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400012Mlieko a mliečné výrobky63,6310.1.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400013Suchý tovar potraviny37,0810.1.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400014Suchý tovar potraviny355,210.1.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400015Suchý tovar potraviny325,5710.1.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400016Školské mlieko (Europský program)32,6310.1.2014Tatranská mlieakáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400017Suchý tovar potraviny94,5413.1.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400018Mäso83,6413.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400019Chlieb a pekárenské výrobky72,6413.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400020Školské ovocie (Europský program)35,7913.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400021Chlieb a pekárenské výrobky13,5814.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400022Školské ovocie (Europský program)13,7214.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400023Ovocie a zelenina14,3114.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400024Suchý tovar potraviny378,2215.1.2014EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov
1400025Mäso64,815.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400026Chlieb a pekárenské výrobky44,315.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400027Suchý tovar potraviny275,6415.1.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400028Chlieb a pekárenské výrobky14,6516.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400029Mäso20,216.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400030Chlieb a pekárenské výrobky25,517.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400031Suchý tovar potraviny253,9917.1.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400032Ovocie a zelenina69,5917.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400033Mlieko a mliečné výrobky59,4717.1.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400034Školské mlieko (Europský program)32,6317.1.2014Tatranská mlieakáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400035Chlieb a pekárenské výrobky14,6520.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400036Ovocie a zelenina46,3920.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400037Školské ovocie (Europský program)35,8420.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400038Chlieb a pekárenské výrobky44,821.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400039Mäso71,4821.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400040Suchý tovar potraviny322,6822.1.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400041Chlieb a pekárenské výrobky27,922.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400042Suchý tovar potraviny173,9522.1.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400043Školské ovocie (Europský program)6,5922.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400044Ovocie a zelenina10,8822.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400045Chlieb a pekárenské výrobky23,6523.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400046Mäso17,2823.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400047Suchý tovar potraviny379,7124.1.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400048Suchý tovar potraviny22,0724.1.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400049Chlieb a pekárenské výrobky25,524.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400050Mlieko a mliečné výrobky71,7824.1.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400051Mäso32,9524.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400052Ovocie a zelenina103,5824.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400053Školské ovocie (Europský program)12,1924.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400054Školské mlieko (Europský program)30,7124.1.2014Tatranská mlieakáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400055Chlieb a pekárenské výrobky26,0327.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400056Mäso51,8427.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400057Ovocie a zelenina41,5327.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400058Školské ovocie (Europský program)31,9327.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400059Chlieb a pekárenské výrobky1228.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400060Suchý tovar potraviny62,7628.1.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400061Chlieb a pekárenské výrobky30,1729.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400062Mäso76,0129.1.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400063Chlieb a pekárenské výrobky22,4330.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400064Suchý tovar potraviny229,5131.1.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400065Ovocie a zelenina75,4731.1.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400066Mlieko a mliečné výrobky82,3131.1.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400067Chlieb a pekárenské výrobky331.1.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400068Suchý tovar potraviny348,5531.1.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400069Školské mlieko (Europský program)23,0431.1.2014Tatranská mlieakáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400070Školské ovocie (Europský program)35,363.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400071Ovocie a zelenina14,283.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400072Chlieb a pekárenské výrobky123.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400073Mäso78,723.2.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400074Chlieb a pekárenské výrobky124.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400075Suchý tovar potraviny40,974.2.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400076Suchý tovar potraviny327,94.2.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400077Školské ovocie (Europský program)11,444.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400078Ovocie a zelenina20,164.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400079Chlieb a pekárenské výrobky61,855.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400080Mäso68,535.2.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400081Chlieb a pekárenské výrobky22,636.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400082Suchý tovar potraviny156,417.2.2014
1400083Suchý tovar potraviny281,397.2.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400084Školské mlieko (Europský program)23,047.2.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400085Suchý tovar potraviny164,447.2.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400086Chlieb a pekárenské výrobky27,127.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400087Mlieko a mliečné výrobky54,687.2.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400088Ovocie a zelenina97,127.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400089Mäso24,847.2.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400090Chlieb a pekárenské výrobky37,7910.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400091Chlieb a pekárenské výrobky38,9511.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400092Suchý tovar potraviny88,0411.2.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400093Ovocie a zelenina84,3612.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400094Chlieb a pekárenské výrobky1212.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400095Mäso60,513.2.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400096Chlieb a pekárenské výrobky22,513.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400097Suchý tovar potraviny355,0213.2.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400098Suchý tovar potraviny102,2414.2.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400099Chlieb a pekárenské výrobky2414.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400100Suchý tovar potraviny126,1414.2.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400101Mlieko a mliečné výrobky60,9614.2.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400102Ovocie a zelenina64,0414.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400103Školské mlieko (Europský program)15,3614.2.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400104Chlieb a pekárenské výrobky65,317.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400105Suchý tovar potraviny147,318.2.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400106Suchý tovar potraviny95,8818.2.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400107Chlieb a pekárenské výrobky25,519.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400108Mäso61,4419.2.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400109Školské ovocie (Europský program)11,9518.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400110Ovocie a zelenina7,1618.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400111Chlieb a pekárenské výrobky21,1519.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400112Mäso3619.2.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400113Školské ovocie (Europský program)35,4919.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400114Chlieb a pekárenské výrobky14,6520.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400115Suchý tovar potraviny121,7221.2.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400116Chlieb a pekárenské výrobky28,0321.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400117Ovocie a zelenina66,3721.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400118Mlieko a mliečné výrobky68,6921.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400119Suchý tovar potraviny37,7621.2.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400120Suchý tovar potraviny234,6421.2.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400121Školské mlieko (Europský program)21,1221.2.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400122Mäso91,824.2.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400123Chlieb a pekárenské výrobky76,1524.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400124Suchý tovar potraviny307,1224.2.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400125Mlieko a mliečné výrobky68,1525.2.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400126Chlieb a pekárenské výrobky3225.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400127Ovocie a zelenina69,8925.2.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400128Chlieb a pekárenské výrobky38,0326.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400129Mäso57,626.2.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400130Chlieb a pekárenské výrobky40,7127.2.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400131Suchý tovar potraviny137,8828.2.2014EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov
1400132Chlieb a pekárenské výrobky4,083.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400133Chlieb a pekárenské výrobky15,094.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400134Chlieb a pekárenské výrobky5,125.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400135Suchý tovar potraviny232,545.3.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400136Mlieko a mliečné výrobky51,77.3.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400137Chlieb a pekárenské výrobky32,47.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400138Suchý tovar potraviny279,697.3.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400139Ovocie a zelenina125,857.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400140Suchý tovar potraviny242,647.3.2014Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1400141Školské mlieko (Europský program)32,639.3.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400142Chlieb a pekárenské výrobky2710.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400143Mäso101,1910.3.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400144Suchý tovar potraviny305,9410.3.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400145Suchý tovar potraviny480,0710.3.2014Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1400146Chlieb a pekárenské výrobky37,811.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400147Mrazené výrobky102,9611.3.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400148Ovocie a zelenina44,811.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400149Školské ovocie (Europský program)12,6711.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400150Chlieb a pekárenské výrobky13,512.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400151Školské ovocie (Europský program)39,3512.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400152Ovocie a zelenina18,0612.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400153Chlieb a pekárenské výrobky21,5913.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400154Mlieko a mliečné výrobky127,4414.3.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400155Chlieb a pekárenské výrobky27,7214.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400156Ovocie a zelenina140,9814.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400157Školské mlieko (Europský program)17,2814.3.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400158Chlieb a pekárenské výrobky80,5817.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400159Suchý tovar potraviny156,8917.3.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400160Školské ovocie (Europský program)36,3817.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400161Ovocie a zelenina36,317.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400162Mäso96,2517.3.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400163Chlieb a pekárenské výrobky13,519.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400164Školské ovocie (Europský program)12,1619.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400165Ovocie a zelenina30,2619.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400166Suchý tovar potraviny22,7819.3.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400167Chlieb a pekárenské výrobky18,4920.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400168Mäso60,4820.3.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400169Chlieb a pekárenské výrobky25,520.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400170Mäso19,220.3.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400171Suchý tovar potraviny104,9920.3.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400172Chlieb a pekárenské výrobky2721.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400173Ovocie a zelenina98,1721.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400174Mlieko a mliečné výrobky76,0321.3.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400175Suchý tovar potraviny138,6221.3.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400176Školské mlieko (Europský program)26,8721.3.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400177Chlieb a pekárenské výrobky39,524.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400178Ovocie a zelenina114,2424.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400179Suchý tovar potraviny254,3624.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400180Mäso94,4724.3.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400181Chlieb a pekárenské výrobky21,525.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400182Suchý tovar potraviny219,3125.3.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400183Mrazené výrobky105,2526.3.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400184Mäso81,1826.3.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400185Chlieb a pekárenské výrobky2726.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400186Chlieb a pekárenské výrobky12,5727.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400187Mäso41,527.3.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400188Mlieko a mliečné výrobky85,7528.3.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400189Ovocie a zelenina82,8728.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400190Chlieb a pekárenské výrobky27,0128.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400191Suchý tovar potraviny210,9728.3.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400192Školské mlieko (Europský program)26,8728.3.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400193Chlieb a pekárenské výrobky62,6531.3.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400194Mäso83,6431.3.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400195Ovocie a zelenina80,4031.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400196Ovocie a zelenina42,4531.3.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400197Chlieb a pekárenské výrobky13,51.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400198Chlieb a pekárenské výrobky34,472.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400199Školské ovocie (Europský program)20,702.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400200Ovocie a zelenina14,812.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400201Chlieb a pekárenské výrobky26,653.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400202Mäso19,23.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400203Suchý tovar potraviny485,13.4.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400204Suchý tovar potraviny284,723.4.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400205Chlieb a pekárenské výrobky28,154.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400206Mlieko a mliečné výrobky71,064.4.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400207Ovocie a zelenina62,254.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400208Mäso31,44.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400209Suchý tovar potraviny278,34.4.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400210Školské mlieko (Europský program)30,714.4.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400211Chlieb a pekárenské výrobky13,57.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400212Mäso88,567.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400213Ovocie a zelenina58,657.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400214Školské ovocie (Europský program)747.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400215Mrazené výrobky118,818.4.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400216Suchý tovar potraviny107,718.4.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400217Mäso68,98.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400218Chlieb a pekárenské výrobky38,968.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400219Chlieb a pekárenské výrobky28,59.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400220Školské ovocie (Europský program)30,969.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400221Ovocie a zelenina57,669.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400222Chlieb a pekárenské výrobky25,510.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400223Suchý tovar potraviny226,5510.4.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400224Mlieko a mliečné výrobky86,9811.4.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400225Ovocie a zelenina59,1411.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400226Chlieb a pekárenské výrobky35,3211.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400227Mäso31,5211.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400228Školské mlieko (Europský program)32,6311.4.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400229Suchý tovar potraviny214,4314.4.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400230Chlieb a pekárenské výrobky18,0514.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400231Mäso64,814.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400232Školské ovocie (Europský program)26,7814.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400233Ovocie a zelenina9,5814.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400234Chlieb a pekárenské výrobky13,515.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400235Suchý tovar potraviny162,1722.4.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400236Chlieb a pekárenské výrobky3322.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400237Mäso88,5622.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400238Ovocie a zelenina70,5122.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400239Suchý tovar potraviny255,7122.4.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400240Chlieb a pekárenské výrobky2723.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400241Suchý tovar potraviny360,7723.4.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400242Chlieb a pekárenské výrobky25,524.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400243Mäso59,0424.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400244Suchý tovar potraviny428,825.4.2014Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1400245Chlieb a pekárenské výrobky29,225.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400246Ovocie a zelenina121,6425.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400247Školské mlieko (Europský program)23,0425.4.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400248Suchý tovar potraviny156,525.4.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400249Chlieb a pekárenské výrobky63,128.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400250Mäso101,128.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400251Suchý tovar potraviny125,4528.4.2014Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1400252Chlieb a pekárenské výrobky32,9529.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400253Mäso91,0229.4.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400254Ovocie a zelenina89,2529.4.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400255Chlieb a pekárenské výrobky21,5730.4.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400256Suchý tovar potraviny504,4430.4.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400257Mlieko a mliečné výrobky94,152.5.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400258Ovocie a zelenina66,472.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400259Chlieb a pekárenské výrobky29,082.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400260Suchý tovar potraviny208,422.5.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400261Školské mlieko (Europský program)17,282.5.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400262Chlieb a pekárenské výrobky18,365.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400263Ovocie a zelenina20,65.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400264Chlieb a pekárenské výrobky13,56.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400265Chlieb a pekárenské výrobky11,088.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400266Suchý tovar potraviny195,368.5.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400267Suchý tovar potraviny146,959.5.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400268Chlieb a pekárenské výrobky279.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400269Ovocie a zelenina113,999.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400270Chlieb a pekárenské výrobky64,512.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400271Ovocie a zelenina22,9312.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400272Mäso64,812.5.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400273Suchý tovar potraviny48,5512.5.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400274Suchý tovar potraviny73,6212.5.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400275Školské mlieko (Europský program)30,7112.5.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400276Chlieb a pekárenské výrobky29,113.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400277Mäso88,213.5.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400278Ovocie a zelenina61,2914.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400279Chlieb a pekárenské výrobky34,214.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400280Chlieb a pekárenské výrobky46,2615.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400281Suchý tovar potraviny492,7715.5.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400282Suchý tovar potraviny164,0416.5.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400283Chlieb a pekárenské výrobky64,7216.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400284Ovocie a zelenina76,2416.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400285Mäso32,0116.5.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400286Mlieko a mliečné výrobky76,0316.5.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400287Školské mlieko (Europský program)24,9516.5.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400288Chlieb a pekárenské výrobky74,719.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400289Suchý tovar potraviny228,9719.5.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400290Chlieb a pekárenské výrobky58,3820.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400291Ovocie a zelenina33,0920.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400292Suchý tovar potraviny210,6820.5.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400293Mäso88,5621.5.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400294Chlieb a pekárenské výrobky13,521.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400295Suchý tovar potraviny36921.5.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400296Chlieb a pekárenské výrobky28,222.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400297Ovocie a zelenina81,6322.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400298Suchý tovar potraviny120,4223.5.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400299Ovocie a zelenina115,8723.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400300Mäso95,9423.5.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400301Chlieb a pekárenské výrobky2723.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400302Suchý tovar potraviny201,123.5.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400303Školské mlieko (Europský program)30,7123.5.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400304Chlieb a pekárenské výrobky13,526.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400305Chlieb a pekárenské výrobky39,527.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400306Ovocie a zelenina64,4527.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400307Mäso77,7627.5.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400308Chlieb a pekárenské výrobky2728.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400309Suchý tovar potraviny232,6928.5.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400310Mäso3629.5.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400311Chlieb a pekárenské výrobky40,0929.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400312Chlieb a pekárenské výrobky2730.5.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400313Mäso77,7630.5.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400314Ovocie a zelenina99,7530.5.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400315Školské mlieko (Europský program)30,7130.5.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400316Suchý tovar potraviny183,312.6.2014Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1400317Suchý tovar potraviny269,532.6.2014EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov
1400318Suchý tovar potraviny364,422.6.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400319Mäso25,922.6.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400320Chlieb a pekárenské výrobky17,662.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400321Suchý tovar potraviny184,242.6.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400322Suchý tovar potraviny89,322.6.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400323Chlieb a pekárenské výrobky64,253.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400324Ovocie a zelenina76,813.6.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400325Chlieb a pekárenské výrobky32,054.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400326Chlieb a pekárenské výrobky48,95.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400327Suchý tovar potraviny95,435.6.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400328Ovocie a zelenina10,265.6.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400329Chlieb a pekárenské výrobky276.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400330Ovocie a zelenina88,176.6.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400331Školské mlieko (Europský program)24,956.6.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400332Mäso92,459.6.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400333Chlieb a pekárenské výrobky34,39.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400334Suchý tovar potraviny1209.6.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400335Suchý tovar potraviny254,219.6.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400336Ovocie a zelenina98,0510.6.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400337Chlieb a pekárenské výrobky75,910.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400338Suchý tovar potraviny145,5210.6.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400339Chlieb a pekárenské výrobky13,511.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400340Mäso91,0211.6.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400341Chlieb a pekárenské výrobky26,6512.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400342Suchý tovar potraviny183,3812.6.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400343Suchý tovar potraviny115,6712.6.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400344Chlieb a pekárenské výrobky26,6713.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400345Mäso17,2813.6.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400346Školské mlieko (Europský program)42,2313.6.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400347Ovocie a zelenina101,9116.6.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400348Suchý tovar potraviny76,9116.6.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400349Suchý tovar potraviny159,916.6.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400350Chlieb a pekárenské výrobky50,4416.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400351Chlieb a pekárenské výrobky1217.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400352Chlieb a pekárenské výrobky22,8818.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400353Suchý tovar potraviny153,3118.6.2014Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1400354Chlieb a pekárenské výrobky30,919.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400355Mäso27,420.6.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400356Chlieb a pekárenské výrobky28,1520.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400357Suchý tovar potraviny131,5120.6.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400358Chlieb a pekárenské výrobky24,3823.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400359Ovocie a zelenina58,6823.6.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400360Suchý tovar potraviny192,7323.6.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400361Chlieb a pekárenské výrobky97,2824.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400362Mäso88,5624.6.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400363Mäso88,5625.6.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400364Ovocie a zelenina112,3825.6.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400365Chlieb a pekárenské výrobky31,825.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400366Chlieb a pekárenské výrobky25,526.6.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400367Mlieko a mliečné výrobky12,5922.8.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400368Suchý tovar potraviny770,922.8.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400369Suchý tovar potraviny676,2622.8.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400370Suchý tovar potraviny240,922.8.2014Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1400371Mlieko a mliečné výrobky4,925.8.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400372Mlieko a mliečné výrobky2,7726.8.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400373Mlieko a mliečné výrobky3,4227.8.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400374Suchý tovar potraviny497,4427.8.2014EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov
1400375Suchý tovar potraviny364,1227.8.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400376Suchý tovar potraviny541,127.8.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400377Suchý tovar potraviny605,8328.8.2014Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1400378Chlieb a pekárenské výrobky28,1528.8.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400379Mlieko a mliečné výrobky60,3428.8.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400380Mäso23,0428.8.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400381Ovocie a zelenina72,1328.8.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400382Suchý tovar potraviny143,042.9.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400383Mäso822.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400384Chlieb a pekárenské výrobky49,092.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400385Školské mlieko (Europský program)31,212.9.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400386Školské ovocie (Europský program)13,12.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400387Ovocie a zelenina60,292.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400388Chlieb a pekárenské výrobky13,53.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400389Chlieb a pekárenské výrobky44,44.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400390Suchý tovar potraviny195,534.9.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400391Mlieko a mliečné výrobky83,815.9.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400392Chlieb a pekárenské výrobky28,155.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400393Mäso19,25.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400394Ovocie a zelenina136,115.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400395Suchý tovar potraviny125,885.9.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400396Chlieb a pekárenské výrobky75,559.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400397Suchý tovar potraviny103,969.9.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400398Školské ovocie (Europský program)27,289.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400399Ovocie a zelenina23,749.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400400Školské mlieko (Europský program)33,619.9.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400401Chlieb a pekárenské výrobky13,59.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400402Chlieb a pekárenské výrobky56,0410.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400403Mäso60,4810.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400404Chlieb a pekárenské výrobky10,511.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400405Suchý tovar potraviny144,7311.9.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400406Školské ovocie (Europský program)44,611.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400407Ovocie a zelenina16,0611.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400408Chlieb a pekárenské výrobky25,512.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400409Ovocie a zelenina37,712.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400410Ovocie a zelenina80,8816.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400411Suchý tovar potraviny174,7416.9.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400412Chlieb a pekárenské výrobky35,5216.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400413Školské mlieko (Europský program)33,6116.9.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400414Chlieb a pekárenské výrobky19,217.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400415Mäso64,817.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400416Suchý tovar potraviny178,8517.9.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400417Školské ovocie (Europský program)2717.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400418Ovocie a zelenina11,7617.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400419Mäso83,6418.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400420Školské ovocie (Europský program)11,8518.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400421Ovocie a zelenina9,5518.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400422Suchý tovar potraviny85,6818.9.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400423Chlieb a pekárenské výrobky28,818.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400424Suchý tovar potraviny170,1419.9.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400425Suchý tovar potraviny160,7419.9.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400426Chlieb a pekárenské výrobky29,7119.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400427Ovocie a zelenina43,4119.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400428Mlieko a mliečné výrobky84,4619.9.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400429Chlieb a pekárenské výrobky69,322.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400430Suchý tovar potraviny94,3422.9.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400431Školské mlieko (Europský program)38,4122.9.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400432Suchý tovar potraviny344,9522.9.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400433Školské ovocie (Europský program)24,9722.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400434Ovocie a zelenina42,4622.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400435Chlieb a pekárenské výrobky33,523.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400436Chlieb a pekárenské výrobky56,0224.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400437Mäso64,824.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400438Ovocie a zelenina27,5124.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400439Školské ovocie (Europský program)11,324.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400440Chlieb a pekárenské výrobky25,525.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400441Mlieko a mliečné výrobky75,3826.9.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400442Chlieb a pekárenské výrobky26,6526.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400443Suchý tovar potraviny293,8726.9.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400444Mäso21,626.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400445Ovocie a zelenina84,7326.9.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400446Školské mlieko (Europský program)38,4126.9.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400447Mäso100,0429.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400448Chlieb a pekárenské výrobky57,7929.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400449Suchý tovar potraviny434,6629.9.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400450Chlieb a pekárenské výrobky40,8430.9.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400451Suchý tovar potraviny111,1430.9.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400452Mäso64,830.9.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400453Chlieb a pekárenské výrobky13,51.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400454Ovocie a zelenina12,482.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400455Školské ovocie (Europský program)9,752.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400456Suchý tovar potraviny137,382.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400457Suchý tovar potraviny126,072.10.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400458Chlieb a pekárenské výrobky12,482.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400459Suchý tovar potraviny57,562.10.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400460Suchý tovar potraviny108,23.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400461Suchý tovar potraviny143,763.10.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400462Suchý tovar potraviny16,23.10.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400463Chlieb a pekárenské výrobky62,43.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400464Mlieko a mliečné výrobky38,773.10.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400465Ovocie a zelenina46,013.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400466Mäso19,23.10.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400467Školské mlieko (Europský program)36,013.10.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400468Chlieb a pekárenské výrobky13,156.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400469Ovocie a zelenina33,46.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400470Školské ovocie (Europský program)246.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400471Chlieb a pekárenské výrobky27,77.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400472Mäso56,167.10.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400473Suchý tovar potraviny257,057.10.2014Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1400474Suchý tovar potraviny162,097.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400475Chlieb a pekárenské výrobky128.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400476Mäso63,558.10.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400477Suchý tovar potraviny396,018.10.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400478Suchý tovar potraviny213,428.10.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400479Školské ovocie (Europský program)10,258.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400480Ovocie a zelenina27,328.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400481Chlieb a pekárenské výrobky42,529.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400482Suchý tovar potraviny142,319.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400483Chlieb a pekárenské výrobky25,510.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400484Mlieko a mliečné výrobky51,1910.10.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400485Ovocie a zelenina34,8710.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400486Školské mlieko (Europský program)2410.10.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400487Chlieb a pekárenské výrobky60,613.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400488Suchý tovar potraviny130,6713.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400489Školské ovocie (Europský program)22,5513.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400490Chlieb a pekárenské výrobky41,5214.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400491Školské ovocie (Europský program)9,7514.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400492Ovocie a zelenina58,9914.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400493Mäso115,214.10.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400494Chlieb a pekárenské výrobky22,5615.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400495Mäso82,715.10.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400496Chlieb a pekárenské výrobky22,5616.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400497Suchý tovar potraviny268,3316.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400498Suchý tovar potraviny129,5916.10.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400499Chlieb a pekárenské výrobky2417.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400500Ovocie a zelenina87,8417.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400501Školské ovocie (Europský program)2417.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400502Mlieko a mliečné výrobky70,3817.10.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400503Suchý tovar potraviny14417.10.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400504Suchý tovar potraviny403,9717.10.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400505Školské mlieko (Europský program)33,6117.10.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400506Suchý tovar potraviny99,5920.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400507Chlieb a pekárenské výrobky17,220.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400508Chlieb a pekárenské výrobky1221.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400509Mäso82,921.10.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400510Ovocie a zelenina17,621.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400511Školské ovocie (Europský program)8,8321.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400512Chlieb a pekárenské výrobky21,4822.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400513Mäso90,9822.10.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400514Chlieb a pekárenské výrobky11,0823.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400515Suchý tovar potraviny127,9523.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400516Chlieb a pekárenské výrobky2124.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400517Ovocie a zelenina40,2224.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400518Suchý tovar potraviny102,5424.10.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400519Suchý tovar potraviny57,7224.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400520Chlieb a pekárenské výrobky47,727.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400521Mäso88,3128.10.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400522Suchý tovar potraviny424,7328.10.2014Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1400523Suchý tovar potraviny158,7728.10.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400524Chlieb a pekárenské výrobky2128.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400525Ovocie a zelenina22,2628.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400526Školské ovocie (Europský program)9,1528.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400527Chlieb a pekárenské výrobky3,0129.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400528Chlieb a pekárenské výrobky22,531.10.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400529Ovocie a zelenina64,9531.10.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400530Mlieko a mliečné výrobky39,7431.10.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400531Školské mlieko (Europský program)38,4131.10.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400532Suchý tovar potraviny208,8431.10.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400533Chlieb a pekárenské výrobky22,53.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400534Mäso81,543.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400535Chlieb a pekárenské výrobky26,054.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400536Mäso78,724.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400537Suchý tovar potraviny239,924.11.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400538Suchý tovar potraviny107,284.11.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400539Chlieb a pekárenské výrobky125.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400540Školské ovocie (Europský program)20,45.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400541Suchý tovar potraviny232,135.11.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400542Chlieb a pekárenské výrobky42,176.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400543Mäso28,16.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400544Ovocie a zelenina6,166.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400545Školské ovocie (Europský program)8,926.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400546Chlieb a pekárenské výrobky247.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400547Mlieko a mliečné výrobky64,337.11.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400548Suchý tovar potraviny121,397.11.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400549Ovocie a zelenina35,977.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400550Školské mlieko (Europský program)19,27.11.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400551Chlieb a pekárenské výrobky11,6610.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400552Mäso51,8410.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400553Suchý tovar potraviny209,1810.11.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400554Suchý tovar potraviny45,7810.11.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400555Suchý tovar potraviny88,7410.11.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400556Suchý tovar potraviny104,0211.11.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400557Chlieb a pekárenské výrobky39,211.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400558Ovocie a zelenina56,111.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400559Školské ovocie (Europský program)1011.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400560Chlieb a pekárenské výrobky13,1512.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400561Školské ovocie (Europský program)22,412.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400562Mäso17,2813.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400563Chlieb a pekárenské výrobky21,5813.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400564Suchý tovar potraviny370,7914.11.2014EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov
1400565Ovocie a zelenina35,6514.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400566Suchý tovar potraviny60,4814.11.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400567Suchý tovar potraviny132,6414.11.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400568Chlieb a pekárenské výrobky27,4814.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400569Mlieko a mliečné výrobky56,9114.11.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400570Chlieb a pekárenské výrobky16,918.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400571Ovocie a zelenina21,7118.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400572Školské mlieko (Europský program)2418.11.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400573Školské ovocie (Europský program)2418.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400574Mäso78,7219.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400575Chlieb a pekárenské výrobky1219.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400576Chlieb a pekárenské výrobky27,7220.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400577Mäso51,8420.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400578Ovocie a zelenina42,6520.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400579Suchý tovar potraviny131,7220.11.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400580Suchý tovar potraviny290,1820.11.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400581Suchý tovar potraviny82,0420.11.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400582Chlieb a pekárenské výrobky22,521.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400583Suchý tovar potraviny328,6721.11.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400584Mlieko a mliečné výrobky102,3821.11.2014Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1400585Ovocie a zelenina24,5421.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400586Školské mlieko (Europský program)31,2121.11.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400587Chlieb a pekárenské výrobky22,524.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400588Ovocie a zelenina32,1724.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400589Školské ovocie (Europský program)9,3424.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400590Chlieb a pekárenské výrobky25,4825.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400591Mäso118,3825.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400592Suchý tovar potraviny121,1625.11.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400593Chlieb a pekárenské výrobky4,0825.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400594Chlieb a pekárenské výrobky52,9226.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400595Mäso73,826.11.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400596Chlieb a pekárenské výrobky22,6427.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400597Suchý tovar potraviny203,6127.11.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400598Chlieb a pekárenské výrobky22,528.11.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400599Suchý tovar potraviny77,3428.11.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400600Ovocie a zelenina51,5428.11.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400601Mäso64,81.12.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400602Chlieb a pekárenské výrobky241.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400603Suchý tovar potraviny232,461.12.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400604Školské ovocie (Europský program)10,551.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400605Ovocie a zelenina37,531.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400606Školské mlieko (Europský program)31,211.12.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400607Chlieb a pekárenské výrobky122.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400608Chlieb a pekárenské výrobky15,053.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400609Mäso69,123.12.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400610Školské ovocie (Europský program)243.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400611Chlieb a pekárenské výrobky11,654.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400612Mäso19,444.12.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400613Suchý tovar potraviny72,124.12.2014Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom
1400614Chlieb a pekárenské výrobky22,55.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400615Ovocie a zelenina48,565.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400616Suchý tovar potraviny130,855.12.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400617Suchý tovar potraviny181,75.12.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400618Chlieb a pekárenské výrobky64,188.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400619Suchý tovar potraviny185,818.12.2014ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1400620Školské mlieko (Europský program)36,018.12.2014Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1400621Chlieb a pekárenské výrobky369.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400622Ovocie a zelenina42,689.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400623Mäso111,69.12.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400624Chlieb a pekárenské výrobky31,610.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400625Mäso60,4810.12.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400626Školské ovocie (Europský program)9,0210.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400627Mäso24,9211.12.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400628Chlieb a pekárenské výrobky2111.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400629Suchý tovar potraviny177,8611.12.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400630Chlieb a pekárenské výrobky22,512.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400631Ovocie a zelenina88,3512.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400632Chlieb a pekárenské výrobky1215.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400633Mäso81,915.12.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400634Suchý tovar potraviny205,5215.12.2014INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1400635Suchý tovar potraviny117,6615.12.2014FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
1400636Chlieb a pekárenské výrobky2116.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400637Školské ovocie (Europský program)1016.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400638Ovocie a zelenina29,3416.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400639Mäso73,817.12.2014Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1400640Chlieb a pekárenské výrobky32,1517.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400641Ovocie a zelenina57,5517.12.2014WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1400642Chlieb a pekárenské výrobky19,518.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1400643Chlieb a pekárenské výrobky10,2919.12.2014Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov

Archív objednávok za rok 2023 - kliknite

Archív objednávok za rok 2022 - kliknite

Archív objednávok za rok 2021 - kliknite

Archív objednávok za rok 2020 - kliknite

Archív objednávok za rok 2019 - kliknite

Archív objednávok za rok 2018 - kliknite

Archív objednávok za rok 2017 - kliknite

Archív objednávok za rok 2016 - kliknite

Archív objednávok za rok 2015 - kliknite

Archív objednávok za rok 2014

Archív objednávok za rok 2013 - kliknite

Archív objednávok za rok 2012 - kliknite