Správa školy 2020/2021

  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2020/2021
  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2020/2021

    Správu si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.