Zverejňovanie zmlúv

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2013 - Súbor PDF (dokument PDF)Smernica o slobodnom prístupe k informáciám - Súbor PDF (dokument PDF)ZMLUVY MŠ JURKOVIČOVA

Zmluva - BTS - Súbor PDF (dokument PDF)

Zmluva o nájme - ZŠ Májové nám. - Súbor PDF (dokument PDF)

Zmluva - Hello - Súbor PDF (dokument PDF)

Zmluva - Slovak Telecom - Súbor PDF (dokument PDF)

Zmluva o dielo - CUBS, s.r.o. - Súbor PDF (dokument PDF)

Darovacia zmluva - Hurka s.r.o. - Súbor PDF (dokument PDF)

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - VVS - Súbor PDF (dokument PDF)

Zmluva o vykonávaní čistiacich a upratovacích služieb - ANDROMEDA - Súbor PDF (dokument PDF)

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Iveta Lipovská - Súbor PDF (dokument PDF)

Rámcová kúpna zmluva - AQUAPRO - Súbor PDF (dokument PDF)

Sublicenčná zmluva o používaní informačného systému mesta Prešov - Súbor PDF (dokument PDF)