Aktuality

26novembra

Večerníček v MŠ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
Večerníček v MŠPri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku sme, dňa 26.10.2023, zorganizovali VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE. Je to naša tradičná aktivita smerujúca k upevňovaniu pút medzi školou a rodinami našich detí. Na chvíľu sa čas spomalil. Privítali sme v našich triedach rodičov, ktorí sa prišli so svojimi deťmi pohrať a len tak, jednoducho, strávili s učiteľkami a deťmi chvíle, ktorými si pripomenuli možno vlastné detstvo. Tvorili, maľovali, vystrihovali, lepili a mnohými ďalšími aktivitami vytvárali jesenné dielka plné farieb a radosti. Samozrejme o zaujímavé nápady núdza nebola. A dostavili sa aj krásne výsledky, ktoré sme potom všetci obdivovali.
Po práci však nastal hlad, tak si naše deti pochutnali na guľáši a rodičia degustovali chuťovky s nátierkami z dielne našich skvelých pani kuchárok.
Rozprávkou Zlatá priadka, ktorú nám zahrali herci z divadla Cililing, sme sa rozlúčili. Verím, že plní zážitkov a možno aj nových priateľstiev.
Ďakujeme za spoluprácu Rade rodičov, nášmu pracovnému kolektívu a Vám všetkým, ktorí ste sa s nami vrátili do detstva!

Fotografie

24novembra

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠMESTO PREŠOV
Podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy Jurkovičova 17, 080 01 Prešov

u zriaďovateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov

Kompletné informácie - Súbor PDF - dokument PDF

5novembra

Jesenný festival v našej MŠ

Autor: p. uč. Marika Lešková, Mgr. Slavomíra Vlčková z 12. triedy
Jesenný festival v našej MŠ
Všade je hromada farieb a vôni, jeseň nám pri dverách potichu zvoní.
Leto sa skončilo, dni sa už krátia, listy sa postupne zo stromov stratia...Tóny takýchto piesni naplnili našu materskú školu...a veru, že to neboli len tóny, ktoré sa ozývali našou materskou školou. Pridal sa k ním aj smiech, dobrá nálada a hŕba jesenného dobrodružstva.
Tak ako k letu patrí oddych a dovolenky, tak sa nám jeseň spája s návratom do škôl a prvými školskými povinnosťami. No my naším najmenším chceme ukázať, že to nie je len čas odlúčenia a prvých škôlkarských slzičiek, ale aj čas kedy sa tvorí jedná veľká škôlkarská rodina. Rodina, kde akýkoľvek smútok nemá svoje miesto. Preto sa snažíme užiť si aj toto ročné obdobie naplno a vychutnať si všetko čo nám ponúka. Hromada farebného lístia, gaštany, šišky naplnili náš školský dvor a my sme sa vrhli do jesenných aktivít a súťaži. Skákali sme do “jesenných kaluží“, zbierali jesennú úrodu s fúrikmi, zahrali si gaštanový hokej, šiškovú podávanú, ako vrecia zemiakov poskakovali okolo prekážok, maľovali v prírode tak, ako to robí samotná jeseň a oveľa oveľa viac...
Detičky z 12. triedy celý tento festival otvorili jesennou rytmizáciou, piesňou aj tancom a nám ostatným neostalo už nič iné len sa nechať nimi vtiahnuť do kúzelnej jesennej atmosféry a vychutnať si tento čas naplno. Veríme, že aspoň trošku radosti z tejto našej oslavy jesene sa dostane, vďaka fotkám, aj k Vám....

VYCHUTNAJTE SI SPOLU S NAMI NAJFAREBNEJŠIE OBDOBIE ROKA...

Fotografie

5novembra

MUDr. Vitamínka a MUDr. Vitalko v 10. triede

Autor: p. uč. Marcelka z 10. triedy
MUDr. Vitamínka a MUDr. Vitalko v 10. triedeHry na povolania majú svoje čaro - hra na doktora je skvelým spôsobom, ako sa naučíme my deti pomáhať druhým. Byť DOKTOROM je snom každého dieťaťa a tak sme sa na chvíľu "preniesli" do AMBULANCIE. Mali sme plné ruky práce - chorých PACIENTOV sme ošetrili, stetoskopom sme vyšetrili TLKOT SRDCA, chorému zajkovi sme ošetrili labku a naučili sme ho čo je zdravé a čo nie

Fotografie

15októbra

Outdoorové aktivity

Autor: p. uč. Majka zo 7. triedy
Outdoorové aktivityKeďže nám počasie praje a slniečko svieti, tak s našimi deťmi realizujeme aktivity prevažne vonku. Cvičíme, športujeme, hráme rôzne zážitkové pohybové hry aj s využitím padáku. Deti majú z toho veľkú radosť. Vo vonkajšom prostredí sa deti omnoho viac hýbu ako v triede. Outdoorové vzdelávanie má pozitívny vplyv na komplexný rozvoj detí.

Fotografie

12októbra

Skáčem gumu, gúľam hlinku, preskakujem švihadlo

Autor: p. uč. Marcelka a Beátka z 10. triedy
Skáčem gumu, gúľam hlinku, preskakujem švihadloKoncom septembra 10. trieda zorganizovala školskú akciu, ktorou sme deti motivovali hravou formou k pohybovým činnostiam. Deti v pohybe prostredníctvom švihadiel, gúm i guličiek sa výborne zabavili a rozvíjali svoje pohybové zručnosti.

Fotografie

6októbra

Sokoliari

Autor: p. uč. E. Cervová, V. Pacherová (9.trieda)
SokoliariDňa 21.9.2023 navštívili našu materskú školu Sokoliari – Horus, ktorí deťom predstavili kondora morkovitého, myšiaka lesného, myšiaka štvorfarebného, sokola myšiara a sokola rároha. Deti sa oboznámili so životom dravcov, pozorne sledovali ich letecké schopnosti a odvážni si vyskúšali osobný kontakt s prezentovanými dravcami.
Deťom sa akcia veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu sokoliarov.

Fotografie

6októbra

Oznámenie o čase a mieste konania doplňujúcich volieb do Rady školy za zástupcov rodičov

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
Oznámenie o čase a mieste konania doplňujúcich volieb do Rady školy za zástupcov rodičovTatiana Daráková, riaditeľka Materskej školy, Jurkovičova 17, Prešov, oznamuje, že dňa 9.10.2023 od 7:00 do 8:00 hod. a od 14:45 do 16:00 hod sa budú konať v priestoroch materskej školy doplňujúce voľby do Rady školy, za zástupcov rodičov detí Materskej školy Jurkovičova 17, Prešov.

Volebný poriadok pre doplňujúce voľby do Rady školy pri Materskej škole, Jurkovičova 17, Prešov - Súbor PDF - dokument PDF

1októbra

Prvé dni v škôlke detí z 10. triedy

Autor: p. uč. Marcelka a deti z 10. triedy
Prvé dni v škôlke detí z 10. triedyNástup ďalšej generácie 2 ročných detí do našej MŠ sprevádzali rána plné prekvapených tváričiek, ale i slzičiek. Tu platí porekadlo "s úsmevom ide všetko ľahšie". Naši najmenší sa rýchlo adaptovali do nového prostredia, postupne sa osmelili a už po prvom týždni sa ľahšie lúčili od rodičov. Pozrite sa mamičky a oteckovia ako sme spoločne trávili prvé chvíľky pri nadväzovaní prvých priateľstiev, pri spoznávaní sa s novými spoločnými hrami, tancami, riekankami, básničkami, hračkami, ale i s prvým ochutnávaním dobrôt, ktoré nám pripravujú naše tety kuchárky - nech sa páči:

Fotografie

1októbra

Ako sa deti z jednotky potešili...

Autor: p. uč. Ľubka, Valika a deti z 1. triedy
Ako sa deti z jednotky potešili...Na jar sme si zasiali do vyvýšeného záhonu aksamietnice, ľudovo povedané "fajerušky". Celý čas sme sa im prihovárali, pozorovali, polievali a čakali... Keď tu zrazu v septembri prídeme do našej MŠ a na školskom dvore na nás žmurkajú oranžové slniečka. Čo to bolo? No predsa naše aksamietnice. Svojou oranžovou farbou prilákali nielen naše pohľady, ale aj včielky či pestrofarebné motýle. Možno to boli aj tie, ktoré sme pred koncom školského roka vypustili do prírody. Nuž, aj takéto môže byť zážitkové učenie. Nech sa páči, potešte sa aj Vy...

Fotografie

20septembra

Mesačné aktivity tried a kultúrne podujatia v školskom roku 2023/2024

Autor: vedenie školy
Mesačné aktivity tried a kultúrne podujatia v školskom roku 2023/2024Milí rodičia, ,
v priložených súboroch nájdete rozpis mesačných aktivít jednotlivých tried a plán kultúrnych podujatí našej školy pre nový školský rok 2023/2024.

Mesačné aktivity tried 2023/2024 - Súbor PDF - dokument PDF

Kultúrne podujatia MŠ Jurkovičova 2023/2024 - Súbor PDF - dokument PDF

7septembra

Prečo prispievať do ZRPŠ

Autor: Drahomíra Parničanová - predseda ZRPŠ pri MŠ Jurkovičova
Prečo prispievať do ZRPŠCtení rodičia,

dovoľte mi prihovoriť sa k Vám ako predsedníčka Združenia rodičov pri škole MŠ Jurkovičova (ďalej ZRPŠ). Verím, že web našej MŠ rodičia navštevujú. Práve preto som si zvolila túto formu priblížiť Vám, prečo platíme istú sumu do ZRPŠ, čo z týchto peňazí naše deti majú.

„Nerozumiem, prečo mám platiť ZRPŠ, keď to nepatrí medzi povinné platby. Stravu a školné som predsa uhradil/-a, čo ešte vymýšľajú?!“
Táto otázka je veľmi častá v rôznych skupinách na sociálnych sieťach, v rôznych diskusných príspevkoch a pod.

Pravdou je, že Ústava nám garantuje bezplatné vzdelanie. Ešte väčšou pravdou je, že na financovaní sa musíme podieľať i my, rodičia, však? Vieme, že naša MŠ nepatrí medzi súkromné zariadenia. Jej zriaďovateľom je mesto Prešov. Otvorene, zriaďovateľ nie je schopný podporiť MŠ (a nielen našu, samozrejme) tak, aby deťom po celý školský rok skutočne nič nechýbalo, aby naše dieťa zároveň dostalo nejaké tie prezenty či bolo mu umožnené zúčastniť sa divadielka či iného vystúpenia.
Preto sme tu my, Občianske združenie ZRPŠ, ktoré vzniklo s jasnou a efektívnou myšlienkou, a to kooperovať s našou MŠ, aby našim deťom po celý rok nič nechýbalo, a aby sme viac nemuseli prispievať rôznymi inými sumami na „to či to“.
Sumu do ZRPŠ môžeme uhradiť do konca septembra v hodnote 55 eur alebo pokojne si sumu vieme rozložiť, a to: zaplatíme 15 eur do konca septembra, 20 eur do konca októbra a 20 eur do konca januára nasledujúceho roka. Sumu uhradíme na IBAN: SK62 7500 0000 0040 2370 1617 a nezabudneme uviesť VS, čo je identifikačné číslo dieťaťa. Do poznámky pre istotu uvedieme meno nášho dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Ako predsedníčka ZRPŠ garantujem seriózne zaobchádzanie s peniazmi rodičov. Všetky peniaze sú použité na správne účely a najmä, sú použité pre naše deti. Členom ZRPŠ pri MŠ Jurkovičova je aj hospodárka Eva Dimov, ktorá eviduje každú jednu prijatú i odoslanú platbu, poctivo dohliada na faktúry. A aby ste voči ZRPŠ mali ešte väčšiu dôveru, každá trieda má svojho triedneho zástupcu. Štyrikrát ročne realizujem s triednymi zástupcami Zasadnutia. Ďalej so zástupcami komunikujem prostredníctvom online aplikácie. Triedny zástupcovia teda vedia o všetkých návrhoch, hlasujú za rozhodnutia a tie Vám následne vedia zreferovať už formou, ako to uznajú za vhodné. Ako rodičia tak viete o všetkom, čo sa týka financií v rámci ZRPŠ.

Za peniaze, ktoré uhrádzate do ZRPŠ:
- exteriér MŠ je vyplnený plnohodnotným ihriskom pre naše deti (v minulom školskom roku, čiže ide o aktualitu, pribudli na dvor našej MŠ drevené domčeky práve s pomocou peňazí rodičov, taktiež pieskoviská doplnili obľúbené detské drevené kuchynky),
- uhradené sú divadielka a vystúpenia na pôde našej MŠ,
- realizuje sa významné podujatie Jurmak (peniažky získané predajom výrobkov putujú do kasy ZRPŠ a znova sú použité pre naše deti),
- naše deti sú obdarované na Deň detí, na Mikuláša (ktorý ich, samozrejme, vždy aj navštívi :) ) a tiež, v čase Vianoc, v každej jednej triede si deti nájdu pod stromčekom mnoho krásnych a prínosných darčekov, ktoré im slúžia po celý ich čas v MŠ,
- no a na neposlednom mieste, nikdy sa nezabúda na predškolákov, ktorí sú v závere ich posledného roka obdarovaní milými prezentmi.

Vďaka príspevkom do ZRPŠ je každá trieda zabezpečená interaktívnymi tabuľami (takéto tabule dnes deti užívajú takmer v každej ZŠ, takže v tejto MŠ sa na to dieťa veľmi dobre pripraví). Každá trieda je plnohodnotne vybavená hračkami či knihami, a to všetko s prihliadnutím na vek dieťaťa.
Našim deťom v tejto MŠ nemusíme kupovať pracovné zošity (tie Vám vždy na konci šk.roka odovzdajú pani učiteľky a vidíte tak, ako Vaše dieťa krásne napreduje), písacie pomôcky, hygienické pomôcky. To všetko majú zabezpečené opäť vďaka pomoci nás, rodičov.

„Nerozumiem, prečo mám platiť ZRPŠ, keď to nepatrí medzi povinné platby. Stravu a školné som predsa uhradil/-a, čo ešte vymýšľajú?!“
Teda áno, príspevok do ZRPŠ nie je povinný, je to tak. Ale po prečítaní si toho, čo som spísala (a je toho oveľa viac) je potrebné uznať, že z tejto sumy budú mať naše deti skutočne veľa užitočného a potrebného.

„Ak sumu nezaplatím, moje dieťa nedostane nič?“

Nuž, nedovolili by sme si dieťa tejto MŠ o čokoľvek ukrátiť. Ale ten pocit, že ničím neprispejem, nech to utiahne druhý rodič, hmmm... To asi nie je správne.
A na neposlednom mieste: doba je ťažká. Je čo robiť, aby človek zaplatil všetko potrebné. Teda ak ste v náročnejšej situácii, aj tu je možnosť ustúpiť a dovoliť Vám platbu si rozložiť i na viacnásobné uhradenie. Všetko je o komunikácii. Na webovej stránke našej MŠ v sekcii Život školy, Rodičovské združenie pri MŠ, nájdete tu kontakt priamo na mňa. Neváhajte ma osloviť s čímkoľvek, čo Vás v rámci ZRPŠ zaujíma.

Som nesmierne rada, že môžem byť predsedníčkou ZRPŠ pri MŠ Jurkovičova a môžem dohliadať na to, aby naše peniaze boli použité na správne účely, aby našim deťom nič nechýbalo, aby boli v triede i na ihrisku šťastné. Čo viac si my, rodičia, prajeme, kým sú bez nás...

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto môjmu príhovoru k Vám. Dúfam, že ste viac informovaní, viac pokojní a viac motivovaní prispievať do ZRPŠ počas pobytu Vášho dieťaťa na našej MŠ.

Želám všetko dobré,
Drahomíra Parničanová
predseda – štatutár ZRPŠ pri MŠ Jurkovičova

30augusta

Archív článkov šk. roka 2022/2023

kliknite - Archív 2022/2023