Zverejňovanie zmlúv

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám - Súbor PDF (dokument PDF)ARCHÍV OBJEDNÁVOK 2013 - POTRAVINY - ŠJ pri MŠ JURKOVIČOVA

Identifikačný údaj objednávkyPopis objednaného plneniaCena s DPHDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa
Identifikačný údaj objednávkyPopis objednaného plneniaCena s DPHDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa
1300001Suchý tovar - potraviny 523,28 29.12.2012 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300002Mliečné výrobky 2,27 02.01.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300003Suchý tovar - potraviny 133,79 03.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300004Suchý tovar - potraviny 267,34 06.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300005Ovocie a zelenina 75,27 06.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300006Chlieb a pekárenské výrobky 3 06.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300007Mliečné výrobky 62,94 06.01.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300008Suchý tovar - potraviny 11,16 07.01.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300009Mäso 83,25 07.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300010Chlieb a pekárenské výrobky 11,5 07.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300011Sirupy, čaje 245,69 07.01.2013 Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1300012Školské mlieko (Europ.program) 30,71 07.01.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300013Školské ovocie (Europ.program) 35,84 07.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300014Chlieb a pekárenské výrobky 18,4 08.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300015Mäso 63 08.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300016Mrazené výrobky 158,88 08.01.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300017Suchý tovar - potraviny 151,24 08.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300018Chlieb a pekárenské výrobky 31,9 09.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300019Ovocie a zelenina 22,56 09.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300020Školské ovocie (Europ.program) 12,11 09.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300022Suchý tovar - potraviny 211,96 10.01.2013 Eastfood, Strojnícka 9, Prešov
1300023Chlieb a pekárenské výrobky 17,5 11.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300024Ovocie a zelenina 106,01 11.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300025Mliečné výrobky 64 11.01.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300026Suchý tovar -potraviny 350,15 11.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300027Školské mlieko (Europ.program) 38,39 11.01.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300028Mäso 86,18 11.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300029Chlieb a pekárenské výrobky 69,8 14.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300030Školské ovocie (Europ.program) 33,98 14.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300031Mrazené výrobky 219,2 14.01.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300032Suchý tovar - potraviny 197,3 15.01.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300033Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 15.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300034Suchý tovar - potraviny 37,76 15.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300035Školské ovocie (Europ.program) 12,36 15.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300036Ovocie a zelenina 22,6 15.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300037Chlieb a pekárenské výrobky 38,21 16.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300038Mäso 63 16.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300039Suchý tovar - potraviny 482,3 16.01.2013 Astera, s.r.o., Stromová 5, Trenčín
1300040Chlieb a pekárenské výrobky 14,65 17.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300041Mäso 13,24 17.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300042Suchý tovar - potraviny 205,07 18.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300043Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 18.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300044Mlieko a mliečné výrobky 49,91 18.01.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300045Ovocie a zelenina 68,06 18.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300046Školské mlieko (Europ.program) 13,44 18.01.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300047Ovocie a zelenina 28,54 21.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300048Chlieb a pekárenské výrobky 6 21.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300049Mäso 81,79 21.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300050Školské ovocie (Europ.program) 27,88 21.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300051Mäso 67,62 22.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300052Chlieb a pekárenské výrobky 34,42 22.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300053Suchý tovar - potraviny 290,9 22.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300054Chlieb a pekárenské výrobky 9 23.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300055Mliečné výrobky 3,83 23.01.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300056Ovocie a zelenina 5,07 23.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300057Školské ovocie (Europ.program) 8,21 23.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300058Mäso 9 24.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300059Chlieb a pekárenské výrobky 12,65 24.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300060Chlieb a pekárenské výrobky 21 25.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300061Mäso 20,25 25.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300062Suchý tovar - potraviny 159,39 25.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300063Suchý tovar - potraviny 255,31 25.01.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300064Školské mlieko (Europ.program) 30,71 25.01.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300065Školské ovocie (Europ.program) 8,52 25.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300066Ovocie a zelenina 57,97 25.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300067Mäso 45 28.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300068Mliečné výrobky 8,33 28.01.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300069Chlieb a pekárenské výrobky 16,18 28.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300070Suchý tovar - potraviny 100,77 28.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300071Ovocie a zelenina 19,12 28.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300072Školské ovocie (Europ.program) 24,65 28.01.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300073Chlieb a pekárenské výrobky 9 29.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300074Mäso 56,75 30.01.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300075Chlieb a pekárenské výrobky 33,93 30.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300076Suchý tovar-potraviny 75,99 30.01.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300077Suchý tovar-potraviny 105,12 30.01.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300078Chlieb a pekárenské výrobky 3 31.01.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300079Mliečné výrobky 65,99 01.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300080Chlieb a pekárenské výrobky 21 01.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300081Ovocie a zelenina 20,48 01.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300082Školské mlieko (Europ.program) 23,04 01.02.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300083Chlieb a pekárenské výrobky 12 04.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300084Mäso 71,82 04.02.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300085Suchý tovar- potraviny 181,59 04.02.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300086Suchý tovar- potraviny 229,34 04.02.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300087Ovocie a zelenina 23,81 04.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300088Školské ovocie (Europ.program) 34,41 04.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300089Chlieb a pekárenské výrobky 12 05.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300090Školské ovocie (Europ.program) 11,13 05.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300091Školské ovocie (Europ.program) 24,89 05.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300092Chlieb a pekárenské výrobky 60,04 06.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300093Mäso 72,57 06.02.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300094Suchý tovar-nákup 113,83 06.02.2013 Eastfood, Strojnícka 9, Prešov
1300095Chlieb a pekárenské výrobky 21 07.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300096Suchý tovar-potraviny 284,66 07.02.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300097Mäso 20,25 08.02.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300098Chlieb a pekárenské výrobky 25,15 08.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300099Ovocie a zelenina 75,5 08.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300100Školské mlieko (Europ.program) 13,44 08.02.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300101Chlieb a pekárenské výrobky 36,91 11.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300102Mäso 79 11.02.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300103Mrazené výrobky 137,04 11.02.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300104Mliečné výrobky 4,5 11.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300105Chlieb a pekárenské výrobky 35,52 11.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300106Suchý tovar-potraviny 145,99 11.02.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300107Suchý tovar-potraviny 147,79 13.02.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300108Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 13.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300109Ovocie a zelenina 80,04 13.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300110Mliečné výrobky 4,95 13.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300111Chlieb a pekárenské výrobky 14 14.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300112Potraviny 1,4 15.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300113Potraviny 4,86 18.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300114Potraviny 4,34 19.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300115Potraviny 1,63 20.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300116Potraviny 1,58 21.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300117Chlieb a pekárenské výrobky 27 22.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300118Mliečné výrobky 50,21 22.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300119Suchý tovar-potraviny 524,46 22.02.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300120Ovocie a zelenina 54 22.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300121Školské mlieko (Europ.program) 40,31 22.02.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300122Chlieb a pekárenské výrobky 60 25.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300123Suchý tovar - potraviny 362,36 25.02.2013 Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1300124Ovocie a zelenina 16,56 25.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300125Suchý tovar - potraviny 185,58 26.02.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300126Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 26.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300127Mäso 155,52 26.02.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300128Ovocie a zelenina 11,95 26.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300129Ovocie a zelenina 61,24 26.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300130Mliečné výrobky 2,56 27.02.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300131Chlieb a pekárenské výrobky 20,5 27.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300132Mäso 38,9 27.02.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300133Suchý tovar - potraviny 306,25 27.02.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300134Školské ovocie (Europ.program) 32,67 27.02.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300135Mäso 52,77 28.02.2013 BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67
1300136Chlieb a pekárenské výrobky 26,65 28.02.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300137Suchý tovar - potraviny 190,65 28.02.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300138Chlieb a pekárenské výrobky 26,65 01.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300139Mliečné výrobky 102,78 01.03.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300140Ovocie a zelenina 53,71 01.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300141Školské mlieko (Europ.program) 19,2 01.03.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300142Chlieb a pekárenské výrobky 51,4 04.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300143Mäso 93,96 04.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300144Suchý tovar - potraviny 150,91 04.03.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300145Suchý tovar- potraviny 319,5 04.03.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300146Chlieb a pekárenské výrobky 25,2 05.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300147Ovocie a zelenina 79,4 05.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300148Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 06.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300149Mäso 60,48 06.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300150Chlieb a pekárenské výrobky 34,5 07.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300151Mliečné výrobky 4,93 07.03.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300152Suchý tovar- potraviny 164,43 07.03.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300153Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 08.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300154Mäso 35,92 08.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300155Mliečné výrobky, suchý tovar 55,91 08.03.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300156Školské mlieko (Europ.program) 30,71 08.03.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300157Ovocie a zelenina 11,54 08.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300158Ovocie a zelenina 74,68 08.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300159Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 11.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300160Mäso 93,38 11.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300161Ovocie a zelenina 40,83 12.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300162Chlieb a pekárenské výrobky 22,5 12.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300163Mrazené výrobky 198,26 12.03.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300164Mäso 78,72 13.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300165Chlieb a pekárenské výrobky 14,65 13.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300166Suchý tovar 225,56 13.03.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300167Školské ovocie (Europ.program) 31,86 13.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300168Ovocie a zelenina 25,39 13.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300169Chlieb a pekárenské výrobky 26,58 14.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300170Ovocie a zelenina 127,62 15.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300171Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 15.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300172Mliečné výrobky 74,58 15.03.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300173Školské mlieko (Europ.program) 24,95 15.03.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300174Chlieb a pekárenské výrobky 55 18.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300175Mäso 97,3 18.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300176Ovocie a zelenina 79,58 18.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300177Suchý tovar-potraviny 154,02 18.03.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300178Suchý tovar-potraviny 241,06 19.03.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300179Chlieb a pekárenské výrobky 16,92 19.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300180Mäso 62,64 20.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300181Chlieb a pekárenské výrobky 32,82 20.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300182Potraviny, sirupy 244,03 20.03.2013 Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1300183Mäso 21,6 21.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300184Chlieb a pekárenské výrobky 24 21.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300185Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 22.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300186Mliečné výrobky 50,05 22.03.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300187Ovocie a zelenina 114,33 22.03.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300188Suchý tovar -potraviny 190,82 22.03.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300189Mäso 86,59 25.03.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300190Chlieb a pekárenské výrobky 33,5 25.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300191Mrazené výrobky 79,44 25.03.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300192Suchý tovar-potraviny 240,64 25.03.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300193Chlieb a pekárenské výrobky 16,53 26.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300194Chlieb a pekárenské výrobky 11,84 27.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300195Chlieb a pekárenské výrobky 3 28.03.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300196Školské mlieko (Europ.program) 32,63 28.03.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300197Suchý tovar potraviny 319,45 02.04.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300198Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 02.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300199Ovocie a zelenina 126,8 03.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300200Mäso 89,54 03.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300201Chlieb a pekárenské výrobky 40,8 03.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300202Chlieb a pekárenské výrobky 22,5 04.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300203Suchý tovar - potraviny 195,62 04.04.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300204Mliečné výrobky 71,21 05.04.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300205Ovocie a zelenina 54,66 05.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300206Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 05.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300207Školské mlieko (Europ.program) 32,63 05.04.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300208Chlieb a pekárenské výrobky 65,65 08.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300209Mäso 86,1 08.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300210Ovocie a zelenina 38,01 08.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300211Školské ovocie (Europ.program) 37,72 08.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300212Mrazené výrobky 152,27 08.04.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300213Mliečné výrobky 0,45 09.04.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300214Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 09.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300215Suchý tovar - potraviny 195,13 10.04.2013 Eastfood, Strojnícka 9, Prešov
1300216Mäso 90,24 10.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300217Chlieb a pekárenské výrobky 38,44 10.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300218Ovocie a zelenina 23,92 10.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300219Školské ovocie (Europ.program) 12,57 10.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300220Chlieb a pekárenské výrobky 25,15 11.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300221Suchý tovar - potraviny 309,34 11.04.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300222Chlieb a pekárenské výrobky 26,65 12.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300223Ovocie a zelenina 61,06 12.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300224Mliečné výrobky 45,71 12.04.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300225Mäso 17,28 12.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300226Suchý tovar - potraviny 20,59 12.04.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300227Školské ovocie (Europ.program) 32,63 12.04.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300228Mäso 93,97 15.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300229Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 15.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300230Školské ovocie (Europ.program) 39,83 15.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300231Suchý tovar - potraviny 133,92 15.04.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300232Chlieb a pekárenské výrobky 40 16.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300233Suchý tovar-potraviny 212,01 16.04.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300234Suchý tovar-potraviny 290,8 16.04.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300235Suchý tovar-potraviny 305,7 16.04.2013 Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1300236Ovocie a zelenina 33,52 16.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300237Školské ovocie (Europ.program) 12,52 16.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300238Chlieb a pekárenské výrobky 34,33 17.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300239Mäso 67,7 17.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300240Chlieb a pekárenské výrobky 24 18.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300241Suchý tovar-potraviny 103,62 18.04.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300242Chlieb a pekárenské výrobky 28,15 19.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300243Mäso 30,2 19.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300244Mliečné výrobky 88,4319.04.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300245Školské mlieko (Europ.program) 32,63 19.04.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300246Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 22.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300247Ovocie a zelenina 171,72 22.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300248Mäso 130,32 22.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300249Mäso 64,8 23.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300250Chlieb a pekárenské výrobky 18,99 23.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300251Mäso 89,05 24.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300252Chlieb a pekárenské výrobky 56,4 24.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300253Suchý tovar-potraviny 290,24 24.04.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300254Mrazené výrobky 112,44 24.04.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300255Mliečné výrobky 5,34 25.04.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300256Chlieb a pekárenské výrobky 58,14 25.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300257Suchý tovar-potraviny 104 25.04.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300258Suchý tovar-potraviny 164,16 25.04.2013 Eastfood, Strojnícka 9, Prešov
1300259Chlieb a pekárenské výrobky 31,16 26.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300260Mliečné výrobky 9,5 26.04.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300261Ovocie a zelenina 76,58 26.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300262Školské mlieko (Europ.program) 19,2 26.04.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300263Suchý tovar-potraviny 208,21 26.04.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300264Chlieb a pekárenské výrobky 63,51 29.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300265Mäso 89,05 29.04.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300266Ovocie a zelenina 5,4 29.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300267Ovocie a zelenina 35,64 29.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300268Chlieb a pekárenské výrobky 28,55 30.04.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300269Ovocie a zelenina 23,96 30.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300270Školské ovocie (Europ.program) 12,83 30.04.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300271Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 02.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300272Suchý tovar - potraviny 107,81 02.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300273Mlieko a mliečné výrobky 52,11 03.05.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300274Mlieko a mliečné výrobky 1,05 03.05.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300275Chlieb a pekárenské výrobky 27 03.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300276Ovocie a zelenina 152,31 03.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300277Školské mlieko (Europ.program) 32,63 03.05.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300278Ovocie a zelenina 13,34 03.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300279Suchý tovar - potraviny 42,95 06.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300280Chlieb a pekárenské výrobky 27,28 06.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300281Mäso 95,2 06.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300282Suchý tovar - potraviny 150,36 06.05.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300283Chlieb a pekárenské výrobky 38,35 07.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300284Ovocie a zelenina 30,88 07.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300285Mäso 69,12 07.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300286Suchý tovar - potraviny 255,98 07.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300287Suchý tovar - potraviny 601,85 07.05.2013 Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1300288Chlieb a pekárenské výrobky 63,22 09.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300289Mäso 15,36 09.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300290Suchý tovar - potraviny 233,04 10.05.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300291Chlieb a pekárenské výrobky 28,62 10.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300292Mlieko a mliečné výrobky 63,91 10.05.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300293Ovocie a zelenina 109,55 10.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300294Školské mlieko (Europ.program) 32,63 10.05.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300295Suchý tovar - potraviny 169,04 13.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300296Chlieb a pekárenské výrobky 66,82 13.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300297Mäso 139,72 13.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300298Školské ovocie (Europ.program) 38,76 13.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300299Ovocie a zelenina 121,6 13.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300300Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 14.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300301Chlieb a pekárenské výrobky 40,5 15.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300302Mäso 75,19 15.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300303Chlieb a pekárenské výrobky 26,55 16.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300304Suchý tovar - potraviny 142,82 16.05.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300305Suchý tovar - potraviny 327,34 16.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300306Chlieb a pekárenské výrobky 27 17.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300307Školské ovocie (Europ.program) 12,26 17.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300308Ovocie a zelenina 103,26 17.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300309Suchý tovar - potraviny 151,36 17.05.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300310Školské mlieko (Europ.program) 40,31 17.05.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300311Chlieb a pekárenské výrobky 75,9 20.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300312Suchý tovar - potraviny 377,7 21.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300313Chlieb a pekárenské výrobky 33,5 21.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300314Ovocie a zelenina 79,87 21.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300315Mäso 105,05 21.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300316Mäso 51,84 22.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300317Mlieko a mliečné výrobky 7,5 22.05.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300318Chlieb a pekárenské výrobky 28,5 22.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300319Ovocie a zelenina 87,01 23.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300320Chlieb a pekárenské výrobky 11,65 23.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300321Chlieb a pekárenské výrobky 79,18 23.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300322Suchý tovar - potraviny 73,51 23.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300323Chlieb a pekárenské výrobky 27 24.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300324Mliečne výrobky, potraviny 35,6 24.05.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300325Ovocie a zelenina 70,94 24.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300326Suchý tovar - potraviny 69,33 24.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300327Školské mlieko (Europ.program) 36,4724.05.2013Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300328Chlieb a pekárenské výrobky 59,65 27.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300329Mäso 94,7 27.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300330Suchý tovar -potraviny 223,5 27.05.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300331Suchý tovar -potraviny 229,92 27.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300332Ovocie a zelenina 81,6 27.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300333Školské ovocie (Europ.program) 32,82 27.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300334Mrazené výrobky 162,31 28.05.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300335Chlieb a pekárenské výrobky 42,48 28.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300336Chlieb a pekárenské výrobky 38,12 29.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300337Chlieb a pekárenské výrobky 23,65 30.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300338Mäso 21,5 30.05.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300339Suchý tovar -potraviny 184,36 30.05.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300340Ovocie a zelenina 66,02 31.05.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300341Chlieb a pekárenské výrobky 26,08 31.05.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300342Školské mlieko (Europ.program) 24,95 31.05.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300343Chlieb a pekárenské výrobky 73,5 03.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300344Mäso 131,04 03.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300345Suchý tovar -potraviny 160,95 03.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300346Školské ovocie (Europ.program) 12,67 03.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300347Ovocie a zelenina 132,02 03.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300348Chlieb a pekárenské výrobky 65,04 04.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300349Mäso 88,56 04.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300350Suchý tovar -potraviny 95,21 04.06.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300351Mliečné výrobky 48,58 05.06.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300352Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 05.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300353Mäso 10,33 06.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300354Mäso 66,6 06.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300355Mäso 24,57 06.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300356Mäso 18,78 06.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300357Chlieb a pekárenské výrobky 12 07.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300358Ovocie a zelenina 158,55 07.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300359Suchý tovar -potraviny 143,25 07.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300360Mrazené výrobky 278,81 07.06.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300361Školské mlieko (Europ.program) 30,71 07.06.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300362Chlieb a pekárenské výrobky 10,5 10.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300363Ovocie a zelenina 156,83 10.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300364Školské ovocie (Europ.program) 31,54 10.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300365Mäso 68,92 11.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300366Chlieb a pekárenské výrobky 23,35 11.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300367Chlieb a pekárenské výrobky 21 12.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300368Mäso 28,8 13.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300369Chlieb a pekárenské výrobky 47,61 13.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300370Suchý tovar - potraviny 140,81 13.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300371Suchý tovar - potraviny 141,29 13.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300372Chlieb a pekárenské výrobky 27,06 14.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300373Suchý tovar - potraviny 143,16 14.06.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300374Suchý tovar- potraviny 10,79 14.06.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300375Mliečné výrobky 43,99 14.06.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300376Ovocie a zelenina 57,42 14.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300377Školské mlieko (Europ.program) 17,28 14.06.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300378Mäso 91,02 17.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300379Chlieb a pekárenské výrobky 74,4 17.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300380Ovocie a zelenina 48,99 17.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300381Chlieb a pekárenské výrobky 1,8 17.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300382Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 18.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300383Suchý tovar potraviny 123,44 18.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300384Mäso 95,94 18.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300385Ovocie a zelenina 12,31 18.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300386Chlieb a pekárenské výrobky 27 19.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300387Suchý tovar potraviny 71,82 19.06.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300388Ovocie a zelenina 68,76 19.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300389Chlieb a pekárenské výrobky 32,78 20.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300390Mliečné výrobky 68,23 20.06.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300391Suchý tovar potraviny 207,53 20.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300392Chlieb a pekárenské výrobky 28,15 21.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300393Suchý tovar potraviny 64,03 21.06.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300394Ovocie a zelenina 48,38 21.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300395Školské mlieko (Europ.program) 17,28 21.06.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300396Mäso 81,18 24.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300397Suchý tovar potraviny 6,79 24.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300398Chlieb a pekárenské výrobky 66 24.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300399Ovocie a zelenina 56,3 24.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300400Suchý tovar potraviny 157,3 24.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300401Suchý tovar potraviny 82,16 25.06.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300402Chlieb a pekárenské výrobky 39,5 25.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300403Chlieb a pekárenské výrobky 31,17 26.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300404Mäso 88,56 26.06.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300405Ovocie a zelenina 81,48 26.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300406Chlieb a pekárenské výrobky 19,55 27.06.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300407Ovocie a zelenina 70,04 27.06.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300408Chlieb a pekárenské výrobky 13,8 08.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300409Mliečné výrobky - potraviny 11,45 08.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300410Mliečné výrobky - potraviny 1,21 08.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300411Mliečné výrobky - potraviny 17,75 08.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300412Chlieb a pekárenské výrobky 4,08 09.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300413Mliečné výrobky - potraviny 7,25 10.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300414Chlieb a pekárenské výrobky 8,98 10.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300415Chlieb a pekárenské výrobky 3,06 11.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300416Mliečné výrobky - potraviny 23,19 11.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300417Chlieb a pekárenské výrobky 14,31 12.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300418Mliečné výrobky - potraviny 16,77 12.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300419Chlieb a pekárenské výrobky6,71 15.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300420Mliečné výrobky - potraviny3,5 15.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300421Mliečné výrobky - potraviny14,87 16.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300422Chlieb a pekárenské výrobky15,68 16.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300423Mliečne výrobky, potraviny21,83 16.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300424Chlieb a pekárenské výrobky19,58 17.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300425Mlieko a mliečné výrobky14,23 17.07.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300426Chlieb a pekárenské výrobky8,88 18.07.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300427Mlieko a mliečné výrobky14,12 23.08.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300428Mlieko a mliečné výrobky32,94 26.08.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300429Suchý tovar - potraviny360,46 18.08.2013 Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1300430Suchý tovar - potraviny508,36 25.08.2013 Eastfood, Strojnícka 9, Prešov
1300431Mlieko a mliečné výrobky18,33 27.08.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300432Suchý tovar - potraviny820,8 27.08.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300433Suchý tovar - potraviny869,37 27.08.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300434Mlieko a mliečné výrobky4,32 28.08.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300435Suchý tovar - potraviny261,2 28.08.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300436Ovocie a zelenina 129,77 30.08.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300437Suchý tovar - potraviny615,62 30.08.2013 Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1300438Chlieb a pekárenské výrobky28,15 30.08.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300439Mäso 19,2 30.08.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300440Školské mlieko (Europ.program) 34,55 30.08.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300441Mäso 99,38 02.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300442Chlieb a pekárenské výrobky51,41 02.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300443Ovocie a zelenina 50,36 02.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300444Školské ovocie (Europ.program) 19,38 02.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300445Suchý tovar - potraviny212,56 02.09.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300446Chlieb a pekárenské výrobky15 03.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300447Suchý tovar - potraviny272,59 04.09.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300448Chlieb a pekárenské výrobky43,5 04.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300449Chlieb a pekárenské výrobky15 05.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300450Mäso 63,84 05.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300451Ovocie a zelenina 39,83 05.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300452Ovocie a zelenina 25,63 05.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300453Mäso 19,2 06.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300454Mlieko a mliečné výrobky66,42 06.09.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300455Chlieb a pekárenské výrobky29,65 06.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300456Ovocie a zelenina 110,94 06.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300457Školské mlieko (Europ.program) 36,77 06.09.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300458Suchý tovar - potraviny491,78 09.09.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300459Chlieb a pekárenské výrobky16,15 09.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300460Mäso 98,4 09.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300461Ovocie a zelenina 40,84 09.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300462Školské ovocie (Europ.program) 34,52 09.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300463Chlieb a pekárenské výrobky15 10.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300464Suchý tovar - potraviny235,91 10.09.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300465Chlieb a pekárenské výrobky 58,68 11.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300466Mäso 59,52 11.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300467Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 12.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300468Suchý tovar - potraviny 196,37 12.09.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300469Ovocie a zelenina 16,29 12.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300470Ovocie a zelenina 10,86 12.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300471Suchý tovar - potraviny 225,16 12.09.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300472Suchý tovar - potraviny 181,76 13.09.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300473Mäso 23,04 13.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300474Ovocie a zelenina 97,85 13.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300475Mlieko a mliečné výrobky 43,02 13.09.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300476Chlieb a pekárenské výrobky 26,65 13.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300477Školské mlieko (Europ.program) 32,63 13.09.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300478Chlieb a pekárenské výrobky 42,9 16.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300479Suchý tovar - potraviny 90,83 17.09.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300480Chlieb a pekárenské výrobky 31,3 17.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300481Mäso 61,44 17.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300482Mäso 81,18 18.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300483Chlieb a pekárenské výrobky 16,45 18.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300484Ovocie a zelenina 21,27 18.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300485Školské ovocie (Europ.program) 16,2 18.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300486Chlieb a pekárenské výrobky 24 19.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300487Suchý tovar - potraviny 252,5 19.09.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300488Chlieb a pekárenské výrobky 27,86 20.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300489Ovocie a zelenina 78,78 20.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300490Mlieko a mliečné výrobky 77,11 20.09.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300491Suchý tovar - potraviny 111,58 20.09.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300492Školské mlieko (Europ.program) 28,78 20.09.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300493Suchý tovar - potraviny 236,33 20.09.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300494Chlieb a pekárenské výrobky 12 23.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300495Mäso 115,2 24.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300496Chlieb a pekárenské výrobky 10,5 24.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300497Suchý tovar - potraviny 172,44 25.09.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300498Ovocie a zelenina 59,82 25.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300499Školské ovocie (Europ.program) 31,7 25.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300500Chlieb a pekárenské výrobky 60,83 25.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300501Mäso 53,76 25.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300502Chlieb a pekárenské výrobky 21 26.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300503Suchý tovar - potraviny 405,28 27.09.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300504Mlieko a mliečné výrobky 54,86 27.09.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300505Ovocie a zelenina 97,98 27.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300506Chlieb a pekárenské výrobky 22,5 27.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300507Školské mlieko (Europ.program) 15,36 27.09.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300508Ovocie a zelenina 16,04 30.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300509Školské ovocie (Europ.program) 29,7 30.09.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300510Chlieb a pekárenské výrobky 54,87 30.09.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300511Mäso 83,89 30.09.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300512Chlieb a pekárenské výrobky 31,97 01.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300513Suchý tovar - potraviny 75,53 01.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300514Mäso 56,16 01.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300515Chlieb a pekárenské výrobky 12 02.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300516Suchý tovar - potraviny 134,27 02.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300517Ovocie a zelenina 26,23 02.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300518Školské ovocie (Europ.program) 13,27 02.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300519Mäso 36 03.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300520Chlieb a pekárenské výrobky 10,5 03.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300521Ovocie a zelenina 92,73 04.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300522Školské ovocie (Europ.program) 10,94 04.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300523Chlieb a pekárenské výrobky 25,15 04.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300524Mäso 22,78 04.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300525Suchý tovar - potraviny 202,77 04.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300526Školské mlieko (Europ.program) 23,04 04.10.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300527Chlieb a pekárenské výrobky 12 07.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300528Suchý tovar - potraviny 188,28 07.10.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300529Suchý tovar - potraviny 367,18 07.10.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300530Ovocie a zelenina 41,77 07.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300531Školské ovocie (Europ.program) 31,86 07.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300532Mäso 56,16 08.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300533Chlieb a pekárenské výrobky 32,28 08.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300534Suchý tovar - potraviny 67,43 08.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300535Chlieb a pekárenské výrobky 12,58 09.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300536Mäso 76,26 09.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300537Chlieb a pekárenské výrobky 12 10.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300538Suchý tovar - potraviny 259,41 10.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300539Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 11.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300540Mrazené výrobky 109,37 11.10.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300541Suchý tovar - potraviny 54,86 11.10.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300542Ovocie a zelenina 85,97 11.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300543Suchý tovar - potraviny 602,23 11.10.2013 Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín
1300544Školské mlieko (Europ.program) 24,95 11.10.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300545Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 14.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300546Školské ovocie (Europ.program) 34,9 14.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300547Chlieb a pekárenské výrobky 44,8 15.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300548Mäso 129,6 15.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300549Suchý tovar - potraviny 152,55 15.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300550Ovocie a zelenina 50,72 15.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300551Školské ovocie (Europ.program) 16,08 15.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300552Mäso 90,48 16.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300553Chlieb a pekárenské výrobky 12 16.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300554Suchý tovar - potraviny 251,96 16.10.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300555Chlieb a pekárenské výrobky 26,08 17.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300556Suchý tovar - potraviny 246,16 17.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300557Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 18.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300558Mlieko a mliečné výrobky 57,57 18.10.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300559Ovocie a zelenina 78,74 18.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300560Školské ovocie (Europ.program) 38,07 18.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300561Suchý tovar - potraviny 232,9 18.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300562Školské mlieko (Europ.program) 28,79 18.10.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300563Mrazené výrobky 64,03 18.10.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300564Suchý tovar - potraviny 119,28 18.10.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300565Chlieb a pekárenské výrobky 33,5 21.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300566Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 22.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300567Mäso 95,88 22.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300568Suchý tovar - potraviny 250,19 22.10.2013 Ing. Miroslav Jarsinsky MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
1300569Ovocie a zelenina 13,24 22.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300570Ovocie a zelenina 50,77 22.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300571Chlieb a pekárenské výrobky 27 23.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300572Mäso 116,28 23.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300573Suchý tovar - potraviny 219,43 23.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300574Chlieb a pekárenské výrobky 14,65 24.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300575Suchý tovar - potraviny 154,7 24.10.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300576Suchý tovar - potraviny 143,7 25.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300577Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 25.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300578Ovocie a zelenina 60,82 25.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300579Mliečné výrobky 40,72 25.10.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300580Mäso 97,2 28.10.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300581Chlieb a pekárenské výrobky 65,7 28.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300582Chlieb a pekárenské výrobky 4,5 29.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300583Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 30.10.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300584Mlieko a mliečné výrobky 57,24 30.10.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300585Ovocie a zelenina 65,29 30.10.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300586Suchý tovar - potraviny 780,78 30.10.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300587Školské mlieko (Europ.program) 32,63 31.10.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300588Mäso 102,6 04.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300589Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 04.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300590Ovocie a zelenina 43,42 04.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300591Školské ovocie (Europ.program) 40,62 04.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300592Mäso 98,4 05.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300593Chlieb a pekárenské výrobky 16,15 05.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300594Suchý tovar - potraviny 379,39 05.11.2013 Eastfood, Strojnícka 9, Prešov
1300595Suchý tovar - potraviny 127,57 05.11.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300596Chlieb a pekárenské výrobky 27 06.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300597Chlieb a pekárenské výrobky 53,89 07.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300598Mäso 27,18 07.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300599Ovocie a zelenina 31,39 07.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300600Školské ovocie (Europ.program) 12,87 07.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300601Suchý tovar - potraviny 365,8 07.11.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300602Chlieb a pekárenské výrobky 28,5 08.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300603Ovocie a zelenina 103,06 08.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300604Mlieko a mliečné výrobky 96,48 08.11.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300605Školské mlieko (Europ.program) 26,87 08.11.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300606Mäso 63,36 11.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300607Chlieb a pekárenské výrobky 14,08 11.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300608Chlieb a pekárenské výrobky 46,3 12.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300609Suchý tovar - potraviny 217,44 12.11.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300610Suchý tovar - potraviny 78,56 12.11.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300611Ovocie a zelenina 78,06 12.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300612Školské ovocie (Europ.program) 12,83 12.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300613Chlieb a pekárenské výrobky 14,65 13.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300614Školské ovocie (Europ.program) 35,79 13.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300615Mäso 13,44 14.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300616Chlieb a pekárenské výrobky 26,07 14.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300617Chlieb a pekárenské výrobky 27 15.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300618Ovocie a zelenina 72 15.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300619Mlieko a mliečné výrobky 67,68 15.11.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300620Suchý tovar - potraviny 145,55 15.11.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300621Školské ovocie (Europ.program) 35,84 18.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300622Ovocie a zelenina 127,54 18.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300623Mäso 86,1 19.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300624Suchý tovar - potraviny 58,46 19.11.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300625Chlieb a pekárenské výrobky 28,5 19.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300626Suchý tovar - potraviny 259,62 19.11.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300627Mäso 79,2 20.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300628Chlieb a pekárenské výrobky 52,83 20.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300629Chlieb a pekárenské výrobky 28,8 21.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300630Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 22.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300631Ovocie a zelenina 92,95 22.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300632Suchý tovar - potraviny 571,78 22.11.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300633Mlieko a mliečné výrobky 65,78 22.11.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300634Ovocie a zelenina 8,08 22.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300635Školské mlieko (Europ.program) 32,63 22.11.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300636Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 25.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300637Chlieb a pekárenské výrobky 13,5 26.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300638Mäso 132,41 26.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300639Chlieb a pekárenské výrobky 57,48 27.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300640Mäso 88,56 27.11.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300643Suchý tovar - potraviny 143,41 28.11.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300644Chlieb a pekárenské výrobky 27,13 28.11.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300645Ovocie a zelenina 9,42 28.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300646Školské ovocie (Europ.program) 10,21 28.11.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300647Chlieb a pekárenské výrobky 25,5 29.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300648Ovocie a zelenina 112,44 29.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300649Školské mlieko (Europ.program) 19,2 29.12.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300650Chlieb a pekárenské výrobky 38,4 02.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300651Mäso 77,82 02.12.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300652Ovocie a zelenina 8,38 02.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300653Školské ovocie (Europ.program) 13,36 02.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300654Chlieb a pekárenské výrobky 24 03.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300655Suchý tovar - potraviny 108,22 03.12.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300656Ovocie a zelenina 5,87 03.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300657Školské ovocie (Europ.program) 35,52 03.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300658Suchý tovar - potraviny 312,44 03.12.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300659Chlieb a pekárenské výrobky 17,45 04.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300660Mäso 75,12 04.12.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300661Suchý tovar - potraviny 82,8 04.12.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300662Chlieb a pekárenské výrobky 19,55 05.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300663Mlieko a mliečné výrobky 73,08 05.12.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov
1300664Suchý tovar - potraviny 227,24 05.12.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300665Chlieb a pekárenské výrobky 24 06.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300666Ovocie a zelenina 73,97 06.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300667Chlieb a pekárenské výrobky 60,15 09.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300668Školské mlieko (Europ.program) 26,87 09.12.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300669Ovocie a zelenina 9,48 09.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300670Školské ovocie (Europ.program) 33,41 09.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300671Suchý tovar - potraviny 494,53 10.12.2013 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
1300672Suchý tovar - potraviny 173,16 10.12.2013 FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok
1300673Suchý tovar - potraviny 345,95 10.12.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300674Chlieb a pekárenské výrobky 42,52 10.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300675Chlieb a pekárenské výrobky 33,28 11.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300676Mäso 56,45 11.12.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300677Ovocie a zelenina 115,63 11.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300678Mäso 29,37 12.12.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300679Chlieb a pekárenské výrobky 25,15 12.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300680Suchý tovar - potraviny 90,3 12.12.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300681Chlieb a pekárenské výrobky 49,72 13.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300682Mäso 22,2 13.12.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300683Ovocie a zelenina 98,28 13.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300684Suchý tovar - potraviny 467,8 13.12.2013 INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE
1300685Školské mlieko (Europ.program) 7,68 13.12.2013 Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok
1300686Chlieb a pekárenské výrobky 29,49 16.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300687Mäso 62,64 16.12.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300688Chlieb a pekárenské výrobky 24 17.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300689Ovocie a zelenina 69,49 17.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300690Školské ovocie (Europ.program) 11,29 17.12.2013 WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov
1300691Mäso 81,18 18.12.2013 Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice
1300692Chlieb a pekárenské výrobky 33,15 18.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300693Chlieb a pekárenské výrobky 30,6 19.12.2013 Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov
1300694Mlieko a mliečné výrobky 0 19.12.2013 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov

Archív objednávok za rok 2023 - kliknite

Archív objednávok za rok 2022 - kliknite

Archív objednávok za rok 2021 - kliknite

Archív objednávok za rok 2020 - kliknite

Archív objednávok za rok 2019 - kliknite

Archív objednávok za rok 2018 - kliknite

Archív objednávok za rok 2017 - kliknite

Archív objednávok za rok 2016 - kliknite

Archív objednávok za rok 2015 - kliknite

Archív objednávok za rok 2014 - kliknite

Archív objednávok za rok 2013

Archív objednávok za rok 2012 - kliknite