Site menu:

logo

Cvična škola PU v Prešove

Sme aj na Facebooku!
Dve percentáMamy a my 12.4.2013
PALCULIENKA
div. Gašparko
viac

POMÁHAJÚ NÁM


logo MSSR
Otvorená škola oblasť športu
logo Kidsmart IBM KIDsmart
logo IBM
logo OMEP
Slovenský výbor Svet. organizácie pre predškolskú výchovu
logo PSK
Charitatívny fond LION
logo PSK
Šport pre všetkých
PreSkoly.sk

Aktuality

TOP SPRÁVY

2% Z DANE


Vážení priatelia, návštevníci webovej stránky.

Možno si ešte spomenieme, ako dlaňami mamy pohladení, jej úsmevom odprevadení sme kráčali prvý raz do škôlky. Možno sa pousmejeme pri spomienke na športové zážitky z pohybových hier na školskom dvore, ihrisku či v parku a dobre nám padne zaspomínať si na časy, keď ruka v ruke s naším detstvom kráčali vedno spolu naše pani učiteľky, ktoré sa nám usilovne venovali, aby sme všetko hravo zvládali.

MŠ Jurkovičova, ktorej zriaďovateľom je mesto Prešov, je aj dnes plná detského džavotu a tiež učiteliek, ktoré v rámci možností sa nášmu drobizgu s láskou venujú. Tento sa čo do kvality dá ovplyvniť aj naším pričinením. Radi by sme uvítali, keby ste, milí priatelia, prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, čím prispejete k skvalitneniu a rozvoju výchovných činností v Materskej škole Jurkovičova. Len ak dávame zo seba samých, vtedy dávame naozaj a tak naozaj dávajú naše učiteľky našim deťom. Svedčia o tom rôzne detské vystúpenia, úspechy v športe a milé drobnosti malých majstrov na rôznych výstavách prác ich šikovných rúk, ale aj reprezentácia školy vo vystúpení v speve, tancovaní a iných činností.

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Združeniu rodičov poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.

S úctou a vďakou

Mgr. Miroslava Priščáková
Rodičovské združenie pri MŠ Jurkovičova
Jurkovičová 17, 08001 Prešov
právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617/1276

Ako postupovať pri poukazovaní 2% z dane? Dokument PDF Súbor PDF

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY


Riaditeľstvo MŠ Jurkovičova 17, Prešov oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2015 - 2016 bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou v čase

od 15. februára do 15. marca 2015.


Prihláška do MŠ je dostupná kliknutím na tento odkaz, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v budove MŠ. Bližšie informácie na tel. čísle 051/7775011 a 0911 215 966.

Tatiana Daráková, riaditeľka MŠ

NAJVESELŠÍ SNEHULIAK


NAJVESELŠÍ SNEHULIAK Tancovala s vločkou vločka, rozžiarila deťom očká.
Mäkký sniežik deti láka, postavíme snehuliaka.


Do našej škôlky prišla jedného krásneho dňa pošta zďaáááleka a to až zo severného pólu. Do každej triedy poslal pán Snehomil list, v ktorom pozval všetky deti z našej školičky Jurkovičky na veľký zimný festival o najveselšieho snehuliaka.
Tak veru, konečne sa naše deťúrence dočkali toľko očakávaného sneženia a mohlo sa začať so stavaním veselých snehuliakov. Deti spoločne s pani učiteľkami sa pustili do práce, z ktorej vzišli super veselí, vtipní i vymódení snehuliaci so všetkým čo k nim patrí.... Keďže pán Snehomil bol nesmierne spokojný s našimi snehuliakmi, ktoré sa mu tak veľmi zapáčili, ocenil deti vzácnymi snehuliackymi medailami.

Fotografie - Galéria
6.trieda (Marcelka, Mirka)

SVET OKOLO NÁS


SVET OKOLO NÁS My, deti 10.triedy z MŠ Jurkovičova a mnoho iných detí z celého Slovenska sme sa rozhodli prispieť svojimi umeleckými dielkami a sprostredkovať tak svoje videnie okolitého sveta všetkým, ktorých očarila detská výtvarná tvorba. Na veľkej vernisáži a výstave detských výtvarných prác pod názvom Svet okolo nás v aule Okresného úradu, ktorá sa konala 15.10.2014 dostali krásne ocenenie dve z nás : Katka Potocká a Kristínka Dobránska za obrázky plné fantázie a hravosti. Katka za "Slnko" a Kristínka za "Rozprávkové auto".
Keďže na vernisáži sme všetci byť nemohli, vynahradili sme si to v iný deň, 27.10. 2014 návštevou tejto výstavy. Medzi mnohými vystavenými krásnymi obrázkami a priestorovými prácami detí zo Slovenska, a aj zo sveta sme našli vystavené tie svoje, pretože v našej materskej škole a zvlášť v našej 10. triede veľmi radi maľujeme , kreslíme ...veľmi radi vymýšľame , teda tvoríme.
Vieme, že svet je plný nádherných javov, nad ktorými rozum žasne a srdce pookrieva, ak ich dokážeme vidieť. My deti, schopnosť vidieť svet okolo nás máme. A čo vy ?

Fotografie - Galéria
Deti a p. učiteľky 10. triedy, B.Tomková a K. Galmišová.

BOJ VITAMÍNKA A VITAMÍNKY PROTI BACILOM


BOJ  VITAMÍNKA A VITAMÍNKY PROTI BACILOM Dňa 3.10. 2014 vyvrcholila školská akcia , pri ktorej všetky deti bojovali proti bacilom. Celý týždeň nosili do našej materskej školy ovocie a zeleninu, ktoré najprv ochutnávali a v posledný deň z neho spolu so svojimi pani učiteľkami vytvorili Vitamínka a Vitamínku , s ktorými navštívili inú triedu a navzájom sa pohostili. Na záver za statočný boj proti bacilom dostali odmenu od 11. triedy „Večný vitamínový tanier“ - ten ich bude navždy chrániť od zlých bacilov.

Fotografie - Galéria
11. trieda (I.Dzadíková, B. Miklošková)

VÝLET NA RANČ POHODA


VÝLET NA RANČ POHODA Príjemné jesenné dopoludnie prežili deti 7,8 a 10 triedy na Ranči Pohoda. Privítala nás tam teta Monika, ktorá deťom vysvetlila ako sa majú správať pri koníkoch, ako sa treba o nich starať a čím ich môžu kŕmiť. Detské srdiečka sa rozbúchali, keď voľne pasúce sa stádo koníkov privolal majiteľ blízko k ohrade. Milé prekvapenie nás čakalo aj v stajni. V jednom boxe, v ktorých koníky väčšinou strávia noc, býval aj capko Hopko a ten na nás stále vystrkoval rožky. V jazdeckom areáli sa deti zahrali na kone a dali si preteky. Nakoniec, najodvážnejšie deti jedného koníka očesali a nakŕmili sladkou mrkvičkou a jabĺčkom. Keďže v prírode chutí aj jesť, posilnili sa dobrotami, čo im rodičia nachystali. Unavené, ale plné dojmov a krásnych zážitkov nasadli do autobusu, ktorý nás bezpečne odviezol do MŠ.

Fotografie - Galéria
p. učiteľky 7. triedy

VÝLET DO EKOCENTRA

VÝLET DO EKOCENTRA Bol typicky jesenný deň. Hmla zakrývala slnko tak, že ani kúsok z neho vidieť nebolo. Ale bolo vidieť veľa detí pokope, ktorým nevadilo ani to, že silný vietor rozfúkaval tmavé mraky a sem – tam ich dáždik pokropil. A nevadilo im to preto, lebo boli na výlete. Nie hocijakom, ale na výlete za zvieratkami.
Dlho sa viezli, dlho šli peši, ale oplatilo sa. Videli živé poníky, živé ovce, barany, kozy, zajace, morčatá, bažanty, prepelice. Dokonca živej sýkorky sa mohli dotknúť. Tí smelší aj chytiť do ruky. Naučili sa postaviť búdku pre ne, aby sa mali kde schovať, čím ich kŕmiť v zime, keď začne mrznúť a snežiť.
Vyšantili sa na preliezkách a šmýkalkách, zjedli či im dobré mamky na výlet nabalili a znova dlho šli peši, znova sa dlho viezli. Unavené deti zaspali. Sníval sa im krásny sen o sýkorke, ktorá im na jar zaštebotala „ďakujem“.
A to všetko zažili deti 10. triedy spolu so svojimi pani učiteľkami Beátkou a Katkou v jeden sychravý jesenný deň 26.9.2014 v „Ekoparku Holá hora“.


K. Galmišová, p. uč. 10. triedy

ZOZNAMY DETÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Zoznamy detí v triedach pre nastávajúci školský rok si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE

Vhodné prezuvky, pohodlné oblečenie, náhradné veci v skrinke, pyžamo - to je len zopár vecí, ktoré potrebuje vaše dieťa v materskej škole. Kompletný zoznam nájdete kliknutím na tento odkaz.


Tatiana Daráková, riaditeľka MŠ

Archív článkov školského roka 2013/14
(vložené 18.8.2014)

Archív článkov