Site menu:

logo

Cvična škola PU v Prešove

Sme aj na Facebooku!
Dve percentáMamy a my 12.4.2013
PALCULIENKA
div. Gašparko
viac

POMÁHAJÚ NÁM


logo MSSR
Otvorená škola oblasť športu
logo Kidsmart IBM KIDsmart
logo IBM
logo OMEP
Slovenský výbor Svet. organizácie pre predškolskú výchovu
logo PSK
Charitatívny fond LION
logo PSK
Šport pre všetkých
PreSkoly.sk

Aktuality

TOP SPRÁVY

JURMAK NA JURKOVIČKE


JURMAK NA JURKOVIČKE „Kupujce žeňički....“
„Šicko predam po korune...“


Takéto veselé repliky sa ozývali z amfiteátra MŠ na Jurkovičovej ulici v utorok 3. júna 2014 o 15.00 hod. Prečo??? Lebo v tento deň sa náš školský dvor zaplnil stánkami s vlastnoručne vyrobenými výrobkami od výmyslu sveta /teda všetko hand made/. Zaujímavé srdiečka z flisu, medovníkového cesta, linecké koláčiky, peňaženky, dózy na hocičo, buchty z našej kuchyne, zdobené fľaše, lízanky, bižutéria, sovičky, kvety a mnohé ďalšie drobnosti, ktoré ulahodili vašim očiam a potešili dušu, vyrábali šikovné p. učiteľky s deťmi.
Pestrým programom sme do areálu MŠ prilákali nielen našich rodičov a deti, ale tiež širokú verejnosť, teda „ľudzi z calej okoľici“. Čo tam mohli vidieť? Hneď v úvode, po oficiálnom otvorení „Jurmaku“ p. riaditeľkou Tatianou Darákovou a predsedníčkou Rady školy p. Mirkou Priščákovou, sa predstavil tunajší ľudový súbor „ČEREŠENKA“ pod vedením p. učiteliek Valiky Volkovej a Ľubky Damankošovej s pásmom – „Na jurmaku!“. Ovzduším sa niesla zmes tých najkrajších ľudových piesní, riekaniek, prekáračiek i hier. Aj takýmto spôsobom sme sa rozhodli udržiavať ľudové tradície Hornošarišského regiónu a zachovávať tak to nesmierne bohatstvo, ktoré nám tu zanechali naši predkovia.
V programe ešte vystúpil tiež tunajší tanečný súbor „LENTILKY“ pod vedením p. učiteliek Aďky Andraščíkovej a Slávky Vlčkovej s tančekom „Ňe Jaňičku, ňe, ňe, ňe...“.
Prekvapením pre všetkých prítomných bol 3 – ročný Ľubko Šebej, ktorý nám zaspieval zmes detských ľudových piesní. Na akordeóne ho doprevádzal jeho ocko.
Celý program bol popretkávaný tanečnými kreáciami profesionálneho FS Šarišan. Atmosféru dopĺňali poletujúce balóny a fantastická zmrzlina. Celý tento projekt bol zameraný benefične. Všetky vyzbierané „peňeži“, slúžia ako prvý vklad na chýbajúci, a tak nesmierne potrebný plot pre našu MŠ.
Aj týmto spôsobom sa chceme poďakovať všetkým, ktorí kúpou našich výrobkov prispeli na spomínaný zámer. Dúfame, že tento úspešný a dobre vydarený projekt sa stane tradíciou do ďalších rokov.

Fotografie - Galéria

Valika a Ľubka z 1. Triedy

MÁTE RADI HLAVOLAMY?


MÁTE RADI HLAVOLAMY Ak áno, tak 15. apríla 2014 sa v našej MŠ organizovala tangramiáda. Zúčastnilo sa jej 16 detí z 8 MŠ. Deti dostali príležitosť rozvíjať tvorivé a logické myslenie. V úvode malebnej hudby sme všetkých vtiahli do prekrásnej krajiny a prostredníctvom interaktívnej tabule sme spolu s deťmi zhotovili rovinné obrázky „tangramy“. Deti zábavnou formou súťažili v troch kolách a v závere získali vecné ceny, diplomy a gratulácie.
Veríme, že tangram bude nielen zábavou, ale aj podnetom pre ich ďalší osobnostný život.

Fotografie - Galéria

9. trieda, p. uč. V. Kušniríková, E: Cervová

OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK


Poznáte tento symbol OH logo?
Kto by ho nepoznal. Poznajú ho aj deti našej materskej školy a každoročne sa zúčastňujú na detskej olympiáde pre materské školy, ktorú už 10. rokov organizuje Fakulta športu a MŠ Budovateľská v športovej hale PU v Prešove. Tento ročník sa niesol pod názvom Olympiáda hviezdičiek a konal sa 24.4.2014. Z naše materskej školy sa na olympiáde zúčastnili 4. deti z tretej triedy. Na túto akciu sa veľmi tešili. Otvorenie olympiády začalo nástupom 20.družstiev z rôznych materských škôl, vztýčením vlajky, symbolickým olympijským ohňom, sľubom detí a rozhodcov. Nasledoval krátky kultúrny program a mohlo sa začať súťažiť. Súťažilo sa v piatich disciplínach:

1.- štafeta-skákanie vo vreci- fúkanie do valčeka k méte- skákanie s loptou medzi kolenami- skákanie do piatich obručí.
2.- beh s overbalom- váľať sudy- beh okolo méty.
3.- spoločne kotúľať fit- loptu po slalomovej dráhe – hod ponožiek do koša- beh do cieľa.
4.- spoločne sa držať lana, podliezť pod prekážku- sadnúť na žinenku- beh pod prekážku - beh do cieľa.
5.- skok do diaľky z miesta- v náväznosti jedno dieťa za druhým.

DETSKÁ OLYMPIÁDADeti brali celú súťaž veľmi zodpovedne, s veľkým nasadením a obrovskou chuťou do zápolenia. Preto patrí veľká pochvala: ELIŠKE VIŠŇOVSKEJ, DANIELKE KUPČEKOVEJ, FILIPKOVI FRIMEROVI, LUKÁŠKOVI KRALOVIČOVI za krásne 3.miesto. Odmenené boli medailami a vecnými darmi. V nemalej miere im v súťažení pomáhalo aj povzbudzovanie kamarátov z 2. a 3. triedy. Súčasťou olympiády bola aj výtvarná prezentácia detí na tému: Olympijské kruhy. Za našu materskú školu bol ocenený za dve výtvarné práce PEŤKO ČERVENICKÝ z 3.triedy. Po ukončení záverečného ceremoniálu detí odchádzali z podujatia veľmi natešené a plné zážitkov a dojmov.

Fotografie - Galéria

p.uč. V. Pastirová

ĎAKUJEME


Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc na brigáde pri upratovaní a úprave školského dvora, ktorá sa uskutočnila dňa 5.4.2014.

Z radov rodičov:

P. Gabriele Dernerovej /7.tr. / , p. Ingrid Janákovej / 8.tr. /,p. Marekovi Kaňuščákovi /2. A 11.tr. /, p. Ivane Rumanovskej / 10.tr. /, p. Jánovi Robovi / 1.tr. /, manželom Balogovým / 9.tr. /, manželom Banasovým / 11. A 12.tr. / a manželom Fekovým / 1.tr. /.

Ďakujeme za stromčeky, ďakujeme za prácu.

Z radov pedagogických zamestnancov:

P. Ľubici Damankošovej , p. Danke Veselovskej, p. Eve Harčárovej, p. Ivete Kropuchovej, p. Milke Cervovej, p. Rii Vagašskej, p. Nataši Hristovej, p. Márii Leškovej, p. Alene Farkašovej p. Marte Hympánovej, p. Barbare Antlovej a ekonómke MŠ p. Janke Oravcovej.

Urobili sme kus užitočnej práce. Veríme, že svojim činom motivujeme aj všetkých ostatných rodičov, zamestnancov MŠ a snáď aj rodičov detí z okolitých domov, ktorí náš dvor využívajú na hranie sa.

V mene našich detí srdečne ďakuje

Tatiana Daráková riaditeľka MŠ

POZOR ZMENA


Od 01. 02. 2014 sa mení výška školného pre deti do troch rokov veku z 20 € na 40 €.
Táto zmena vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 12/2013, článok 2 – Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

vedenie MŠ

ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ NA ŠK.ROK 2014/2015


Riaditeľstvo MŠ Jurkovičova 17, Prešov oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2014 - 2015 bude prebiehať v termíne od 15. februára do 15. marca 2014 v súlade s platnou legislatívou a metodickými pokynmi. Prihláška do MŠ je dostupná na webovom sídle školy (www.msjurkovicova.sk) alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v budove MŠ. Bližšie informácie na tel. čísle 051/7775011

2% Z DANE


Vážení priatelia, návštevníci webovej stránky.

Možno si ešte spomenieme, ako dlaňami mamy pohladení, jej úsmevom odprevadení sme kráčali prvý raz do škôlky. Možno sa pousmejeme pri spomienke na športové zážitky z pohybových hier na školskom dvore, ihrisku či v parku a dobre nám padne zaspomínať si na časy, keď ruka v ruke s naším detstvom kráčali vedno spolu naše pani učiteľky, ktoré sa nám usilovne venovali, aby sme všetko hravo zvládali.

MŠ Jurkovičova, ktorej zriaďovateľom je mesto Prešov, je aj dnes plná detského džavotu a tiež učiteliek, ktoré v rámci možností sa nášmu drobizgu s láskou venujú. Tento sa čo do kvality dá ovplyvniť aj naším pričinením. Radi by sme uvítali, keby ste, milí priatelia, prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, čím prispejete k skvalitneniu a rozvoju výchovných činností v Materskej škole Jurkovičova. Len ak dávame zo seba samých, vtedy dávame naozaj a tak naozaj dávajú naše učiteľky našim deťom. Svedčia o tom rôzne detské vystúpenia, úspechy v športe a milé drobnosti malých majstrov na rôznych výstavách prác ich šikovných rúk, ale aj reprezentácia školy vo vystúpení v speve, tancovaní a iných činností.

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Združeniu rodičov poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.

S úctou a vďakou

Mgr. Miroslava Priščáková
Rodičovské združenie pri MŠ Jurkovičova
Jurkovičová 17, 08001 Prešov
právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617 1276

Ako postupovať pri poukazovaní 2% z dane? Dokument PDF Súbor PDF

12.2.2014 LOGIKOMÁNIA 2014

LOGIKOMÁNIA 2014
5+2+1-4+2=6 takýto príklad počítali dve deti našej 3. triedy dňa 5. 2. 2014, na 3. ročníku LOGIKOMÁNIE stonožky TEREZKY v MŠ na Čergovskej ulici. Výsledok nám prezradil, koľko rokov má TEREZKA. Naši chlapci - Maťko a Filipko - riešili úlohy ešte na šiestich pracovných listoch, napr: doplňovali chýbajúce geometrické tvary, spočítavali farebné guľôčky, riešili labyrint, určovali - viac, menej, rovnako daných prvkov ... Po vypracovaní pracovných listov mali deti za úlohu spoločne poskladať z tangramu štvorec, a z puzzle názov Logikománia 2014. Naši chlapci pracovali veľmi svedomito, až vyhladli. A nielen oni, ale všetci súťažiaci. Preto im dobre padlo pripravené občerstvenie. Po dlhom sedení si deti mali možnosť zatancovať pri veselej pesničke. Na záver podujatia boli odmenené diplomami a malými balíčkami.
Za usilovnosť patrí pochvala MAŤKOVI NEČEJOVI a FILIPKOVI FRIMEROVI.

p. uč. V. Pastirová11.2.2014 PÍSMENKOVÁ SÚŤAŽ

PÍSMENKOVÁ SÚŤAŽ
Poznáte televíznu súťaž "Páli Vám to?" Poznajú ju aj deti našej MŠ a preto sa deti 3.triedy rozhodli pripraviť podobnú písmenkovú súťaž aj pre našich predškoláckych kamarátov.
Dňa 20. 11. 2013 sme pripravili pre bystré hlavičky detí- 2. 3. 4. 7. 12. triedy štyri súťažné disciplíny. Každá trieda vybrala 2. deti, ktoré budú súťažiť za svoju triedu. Súťažiaci prichádzali k stolíkom za sprievodu piesne od uja Ľuba - ABECEDA:

A je ako strecha domu, v ktorom býva Anička.
B je ako buchta sladká, ktorú pečie babička.
C je ako mesiac, ktorý cúva po nebíčku.
D je ako veľký dukát zadumaný v kríčku.


Kamaráti – diváci, súťažiacich privítali veľkým potleskom. Zo súťažiacich ihneď opadla tréma a tak sa mohlo začať veľké zápolenie.
V prvej úlohe-„Písmenka“- deti vyberali ľubovoľné písmenka s obrázkom a mali k danému písmenku hovoriť slová. Vyhralo to družstvo, ktoré vedelo slov najviac. Nezabudli sme ani na našich divákov, ktorí si v prestávke zahrali riekanku -Hlava, ramená, kolená, palce. V druhej úlohe - "Hľadaj rým" deti dopĺňali rýmy k daným slovám, alebo samé vytvárali rýmy(kačka- mačka, žuvačka- omáčka, dom- strom ). Po súťaži opäť bol čas na prestávku, aby si bystré hlavičky oddýchli. Spolu s divákmi sa veselo zvŕtali v kačacom tanci.
V tretej úlohe -„Hádanky“- pozorne počúvali text hádanky a mali uhádnuť zvieratko. Ani táto úloha deťom nerobila žiaden problém.
V štvrtej úlohe- „Rozprávky“- podľa úryvku známych rozprávok určovali správny názov. ( Červená čiapočka, Medovníkový domček ...).A je tu koniec súťaže.
Diváci spoločne spočítali získané body jednotlivých družstiev. Súťažiace družstvá boli odmenené čokoládovými medailami a peknými diplomami a samozrejme nechýbal ani potlesk na záver. Tak ako sme začínali peknou pesničkou, aj na záver nechýbala veselá pesnička JEŽIBABA. Súťaž sa všetkým páčila a mali sme sa možnosť presvedčiť o šikovnosti našich predškolákov.

p. uč. Pastirová, 3.trieda5.2.2014 MOJE A NAŠE MESTO

Dňa 22.01.2014 sme sa my deti a p.učiteľky 4. triedy vybrali na exkurziu do nášho krásneho mesta Prešov. Počasie nám veľmi neprialo, ale napriek tomu sme sa tešili a aj pieseň "A od Prešova" nám pridávala na radosti. Pani učiteľky nám naplánovali trasu a trolejbus č. 8 nás odviezol na Trojicu. Našu pozornosť sme upriamili na historické budovy a ich architektúru - jééj... óóó ..., veľmi sa nám páčili. Podľa výkladov sme spoznávali obchody. Naše kroky viedli k "múzeu", kde kedysi dávno žil gróf Rákoczi s rodinou, ktorí boli zväčšení na obrazoch. Nás zaujala na obraze aj Cisárovna Rakúska "Sissi". Bola veľmi krásna. Nezdržali sme sa tu, pretože sme mali iný program a do múzea sa vrátime inokedy.
Pokračovali sme, v tichosti sme vošli do kostola Svätého Mikuláša, prezreli sme si ho a nadšene obdivovali napr. oltár, Máriu. Betlehem, vitrážne okná... Potom sme sa zastavili pred "Radnicou", kde pracuje primátor nášho mesta a spoznali erb mesta.
Ďalšou zastávkou bola "Neptunová fontána". Ozaj, viete, že pod fontánou bola jedna z vodných cisterien pre Prešovčanov? A že Neptún je boh vody? Na tomto mieste sme si urobili prestávku, občerstvili sa, pobehali a prezreli všetky vodné zvieratá. Prešli sme celý mestský park, v ktorom je ešte pomník osloboditeľov a symbol nášho mesta "kôň". Viete prečo nás Prešovčanov volajú "koňare"? – Pretože máme radi kone a kedysi dávno, keď ešte neboli autá a obchodníci svoj tovar vozili na vozoch ťahaných koňmi, v našom meste na Sabinovskej ulici boli stajne práve pre ne. Tam sa napojili, nažrali, oddýchli a potom mohli pokračovať v ceste za obchodom.
Poslednou zastávkou bolo nové Divadlo Jonáša Záborského. Už teraz sa tešíme, že tam pôjdeme na rozprávkové predstavenie - možno s rodičmi alebo pani učiteľkami. Okolo 12.00 hod sme sa vrátili späť do MŠ. Exkurzia naším mestom bola super a sme rady, že žijeme v takom nádhernom a zaujímavom meste.

S pozdravom deti a p. učiteľky zo 4. triedy5.2.2014 AKO SME HRALI DIVADLO

Kde bolo tam bolo, bolo jedno Rozprávkovo. V Rozprávkove detičky, všetky z našej školičky. A tie detičky sa jedného pekného dňa rozhodli, že budú hrať divadlo. A nie hocijaké, ale ozajstné. V ten istý deň sa akýmsi, neviem akým, zázrakom zmenili tieto deti na zvieratká: medveďa, vlka, líšku, veveričky, zajace, žabky, mušky a komáre. Všetky žili svorne v lese až kým sa stalo čosi, čo ani jedno z nich nečakalo. Z ničoho nič bol v celom lese neporiadok, lebo zafúkal silný vietor a všetko lístie zo stromov pozhadzoval. Najviac prekvapený, a povedzme si pravdu aj nahnevaný, bol medveď. Veru aj chcel upratovať svoj domček, ale zdalo sa mu, že to nie je práca preňho. Zavolal si na pomoc vlka, ale ani tomu sa taká práca nezdala vhodná pre neho - vychýreného siláka. Nedohodol sa ani s líškou. Líška - parádnica si predsa nebude ničiť krásny chvost zametaním lístia, veď aj veveričky majú chvosty. Tie sa zasa vyhovorili na slabé zajace. Zajace posielali upratovať žabky. A keďže žabkám sa práve vtedy dobre tancovalo a spievalo, zdalo sa, že táto práca ostane na tých najslabších- na muškách a komároch. Bolo ich však toľko, že keď sa vyrojili a leteli medveďovi pomôcť upratať, ten sa tak zľakol, že vzal všetky štyri laby na plecia a ufujazdil kade ľahšie.

Odvtedy v lese nikto neupratuje.

Zvieratká sa akýmsi - neviem akým, zázrakom - premenili späť na detičky z našej školičky, ktoré upratujú rady. V Rozprávkove, doma a všade, kde je čo i len malilinký neporiadok. Však deti?
Rozprávku Kto je najslabší zahrali pre všetky deti z našej školičky deti z 10. triedy pod vedením p. učiteľky B. Tomkovej a K. Galmišovej.

p. uč. Katka Galmišová15.11.2013 ZDRAVÝ ÚSMEV

ZDRAVÝ ÚSMEV
„Zdravý úsmev“- čo to znamená? Je to projekt, ktorý pripravili študentky Fakulty zdravotníckych odborov v Prešove. Dňa 18.10.2013 sme zažili niečo neuveriteľné. Z nás predškolákov 3.a 4. triedy sa stali „zubárky a zubári“. Vchádzame do budovy fakulty a v očkách detí vidieť zvedavosť, radosť, ale u niektorých aj obavy. Všetky obavy a strach sa postupne rozplynuli ,keď nás študentky milo privítali. Vstupujeme do učebne a rozprávame sa o dôležitosti čistenia zúbkov. Deti si to vyskúšali na veľkej makete zuba, ale aj na vlastných. Pozreli si rozprávku“ Kozliatka a vlk“- cez príbeh sa dozvedeli, že je lepšie zúbky pravidelne čistiť ako ich mať potom boľavé. Zapamätali sme si aj veselú básničku o zúbkoch:

Jeden, dva, tri, štyri, päť

umyjeme zúbky hneď.

Zubnú kefku chytíme

päť krát cik-cak spravíme.

Potom ešte vláčik,

a už to vie každý žiačik.


Po rozprávke nás zaviedli do druhej učebne, kde si na figuríne mohli vyskúšať ošetrovanie zúbkov. Na záver sme navštívili ešte jednu učebňu, kde si vyskúšali sami na sebe a na študentkách – odsávanie, polohovanie kresla a ochranné prostriedky. Deťom nadšeným z tejto akcie sa nechcelo odísť . Tešili sa aj z malého darčeka, ktorý dostali od študentiek a pani Mgr. Hudákovej. Posielame veľké ďakujeme.

Pastirová V. - 3. trieda, Veselovská D., Hristová N. 4.trieda, Andraščíková A.HLASUJTE ZA NAŠU ŠKÔLKU!

MILÁ MAMKA, MILÝ OCKO,

naša materská škola sa opäť zapojila do celoslovenskej súťaže, ktorej hlavným cieľom je prezentácia škôlky, do ktorej chodíme. Spolu s pani učiteľkami sme my urobili čo sa dalo – natočili sme krásne video, aby celý svet vedel a videl ako nám je v škôlke hej!!! Teraz je ale rad na Vás. Hlasujte pre našu škôlku a pomôžte nám tak vyhrať krásne ceny a ukázať všetkým, že “JURKOVIČKA“ je tá naj škôlka na svete.

Postup hlasovania je nasledovný:

1. na stránke www.aventpreskolky.sk sa musíte najprv zaregistrovať (po kliknutí na ikonu REGISTRÁCIA vypíšte formulár, v ktorom uvediete vašu existujúcu emailovú adresu)
2. na vami zadanú emailovú adresu príde potvrdzujúci email, len jeho potvrdením (kliknutie na odkaz v emaile) sa stáva vaša registrácia platná,
3. po registrácii sa prihláste vami vybraným menom a heslom (budete si ho vyberať pri vypisovaní formuláru),
4. po prihlásení stačí vyhľadať medzi materskými školami tú našu, kliknúť na detail MŠ a HLASOVAŤ,
5. nezabudnite, že registrovať sa a teda aj hlasovať môžete zo všetkých vašich emailových adries!!!

TAK UKÁŽME OPÄŤ SLOVENSKU, ŽE MŠ JURKOVIČOVA JE JEDNA VEĽKÁ RODINA!!!

Za vaše hlasy Vám vopred ďakujeme!
P.S: nakoľko zriaďovateľ súťaže do profilu MŠ nenahral video (len text a fotografie) môžete si ho pozrieť kliknutím na tento odkaz!

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ SVETLONOS

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ SVETLONOS
Nikto nevie, kde sa vzala, zrazu bola tu.

V záhrade som zbadal hlavu guľatú.

Takú veľkú tekvicu ja, veru, musím mať,

s kamarátmi na strašidlá budeme sa hrať...


V tento deň 23. 10. 2013 zneli slová a melódia tejto piesne celou školou. Deti pobehovali ako včielky a pomáhali pani učiteľkám pri posledných prípravách na veľkú slávnosť svetlonosov. Boli už nedočkavé, kedy predvedú svoje tekvice. Ich očká žiarili možno viac ako oči svetlonosov v žiari sviečok. Každá trieda v sprievode pani učiteľky nesúcej žiarivú nádheru svetlonosa sa nakoniec zhromaždila na školskom dvore, kde vytvorili aleju svietiacich tekvíc rôznych farieb a veľkostí. S nemým úžasom sme pozerali na ich krásu. Z úst detí zaznela pieseň Helloween. Po spoločnom veľkolepom speve prišlo k tomu najočakávanejšiemu. Každá trieda bola za svoju snahu odmenená medailou so symbolom svetlonosa, ktorá pre nich znamenala zlato na hrudi.

Ria Vagašská - 2. trieda27.10.2013 "PRVÉ DNI V ŠKÔLKE" DETÍ ZO 6. TRIEDY

PRVÉ DNI V ŠKÔLKE DETÍ ZO 6. TRIEDY
Nástup ďalšej generácie 2 - 3 ročných detí do našej MŠ sprevádzali rána plné prekvapených tváričiek, ale i slzičiek. Tu platí porekadlo "s úsmevom ide všetko ľahšie". Naši najmenší sa rýchlo adaptovali do nového prostredia, postupne sa osmelili a už po prvom týždni sa ľahšie lúčili od rodičov. Pozrite sa mamičky a oteckovia ako sme spoločne trávili prvé chvíľky pri nadväzovaní prvých priateľstiev, pri spoznávaní sa s novými spoločnými hrami, tancami, riekankami,básničkami, hračkami, ale i s prvým ochutnávaním dobrotiek, ktoré nám pripravujú naše tety kuchárky.

Deti zo 6.tr. a uč.: Mirka & Marcelka :)SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
(vložené 20.10.2013)

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
Dňa 16.10.2013 sa konal Svetový deň Zdravej výživy v Prešovskom PKO. Atmosféru podujatia dopĺňal kultúrny program a ochutnávky jedál – šalátov, zákuskov, nátierok. Do kultúrneho programu sa zapojili deti z našej MŠ z II. triedy piesňou „Halloween“. Taktiež naša školská jedáleň prispela sponzorským darom – úžasnou tortou, na ktorú poskytla suroviny dodávateľská firma INMEDIA, s.r.o.

Ria Vagašská - 2. trieda

POZOR ZMENA - PLATBY ZA STRAVU A ŠKOLNÉ
(vložené 10.9.2013)

Platby za stravu a školné je potrebné v šk. roku 2013/2014 uhrádzať

od 1. do 8. dňa v mesiaci

.

Pri platbách je potrebné uvádzať ako variabilný symbol identifikačné číslo dieťaťa, plus priezvisko a triedu, ktoré platí po celú dobu pobytu dieťaťa v MŠ. Nové identifikačné číslo dostanú len novoprijaté deti.

Bližšie informácie - kliknite. Mgr. Slávka Vlčková

8. TRIEDA ĎAKUJE!
(vložené 10.9.2013)

8. TRIEDA ĎAKUJE!
Padajúce lístie, kvapky dažďa, ale aj ulice plné detí s obrovskými taškami dávajú každému z nás vedieť, že opäť prišiel čas otvárania školskýxh brán. Ani v našej materskej škole to v prvé septembrové dni nebolo inak. Húf detí sa po prázdninách vrátil do svojich tried, k svojim kamarátom, na svoje postieľky. Tento čas, teda začiatok školského roka sa nám – učiteľkám spája aj s akýmsi bilancovaním. Hľadáme odpovede na otázky čo máme a čo je potrebné mať, čo potrebujeme a na čo skutočne máme... A nebyť Vás – rodičov začiatok školského roka by bol naozaj ťažký. Preto aj takouto cestou chceme v mene vedenia MŠ, v mene rodičov, učiteliek aj detí 8. triedy poďakovať rodine SEKERÁKOVEJ za to, že naše pieskovisko je konečne plné piesku. A čo sa z takéhoto piesku dá vytvoriť nechajme už na fantázií našich najmenších... ĎAKUJEME!!!

Mgr. Slávka Vlčková

ZOZNAMY DETÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
(vložené 1.9.2013)

Zoznamy detí v triedach pre nastávajúci školský rok si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE

Vhodné prezuvky, pohodlné oblečenie, náhradné veci v skrinke, pyžamo - to je len zopár vecí, ktoré potrebuje vaše dieťa v materskej škole. Kompletný zoznam nájdete kliknutím na tento odkaz.

Tatiana Daráková - poverená riaditeľka MŠ

POVERENIE RIADENÍM MATERSKEJ ŠKOLY
(vložené 22.7.2013)

POVERENIE RIADENÍM MATERSKEJ ŠKOLY
P. Tatiana Daráková sa stala poverenou riaditeľkou našej Materskej školy s účinnosťou od 1.7.2013. Poverovací list si môžete otvoriť kliknutím na obrázok, alebo na tento odkaz.


Archív článkov školského roka 2012/13
(vložené 20.7.2013)

Archív článkov